Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30557

Title: Вивчення впливу дрібнодисперсних алюмінію, нікелю і титану на властивості фенілону
Other Titles: Investigating the influence of fine-dispersed aluminum, nickel and titanium on the properties of phenylone
Authors: Єрьоміна, Катерина Андріївна
Буря, Олександр
Рибак, Тимофій Іванович
Yeriomina, Yekaterina
Burya, Aleksandr
Rybak, Timofiy
Affiliation: Дніпровський державний технічний університет, Дніпро, Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Dniprovsk State Technical University, Dnipro, Ukraine
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Єрьоміна К. А. Вивчення впливу дрібнодисперсних алюмінію, нікелю і титану на властивості фенілону / Катерина Єрьоміна, Олександр Буря, Тимофій Рибак // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 94. — № 2. — С. 58–63. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description (International): Yeriomina Y., Burya A., Rybak T. (2019) Vyvchennia vplyvu dribnodyspersnykh aliuminiiu, nikeliu i tytanu na vlastyvosti fenilonu [Investigating the influence of fine-dispersed aluminum, nickel and titanium on the properties of phenylone]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 94, no 2, pp. 58-63 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (94), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (94), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 94
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 31-May-2019
Date of entry: 17-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.058
UDC: 678
Keywords: ароматичний поліамід
металополімер
алюміній
нікель
титан
фізико-механічні властивості
триботехнічні характеристики
застосування
aromatic polyamide
metal-containing polymers
aluminum
nickel
titanium
physical and mechanical properties
tribotechnical characteristics
application
Number of pages: 6
Page range: 58-63
Start page: 58
End page: 63
Abstract: Розглянуто вплив металевих наповнювачів на фізико-механічні та трибологічні характеристики ароматичного поліаміду фенілон – багатообіцяючий термостійкий полімер конструкційного призначення, який може довго експлуатуватися до температури 533 К та не поступається за міцністю кращим маркам армованих пластиків. Показано, що за наявності дрібнодисперсних металевих наповнювачів (алюміній, нікель, титан) структура ароматичного поліаміду частково піддається структуруючому впливові, що виражається у вигляді фібрилярних утворень та підтверджує активний вплив наповнювачів на полімерну матрицю. Нові структуровані ділянки позитивно впливають на комплекс фізико-механічних та трибологічних властивостей розроблених металополімерів, оскільки вихідна глобулярна структура наділяє фенілон невисокими механічними характеристиками у зв'язку з можливістю крихкого руйнування по межах глобул. Таким чином, введення наповнювачів призводить до підвищення твердості полімерної матриці у 1,2–1,3 раза, межі текучості при стисненні – у 1,1–1,2 раза, межі пропорційності – у 1,3–1,4 раза, модуля пружності – у 1,1 раза, зносостійкості – на 54–79%. Розглянуто можливість застосування розроблених металополімерів у вузлах тертя машин і механізмів для заміни кольорових металів і їхніх сплавів, а також зарубіжних полімерних аналогів. Зокрема, використання металополімерів для виготовлення втулок шкворневих вузлів, а також гальмівних систем тролейбусів показало добру надійність при експлуатації, що дозволяє рекомендувати їх для заміни серійних деталей. Проведені стендові випробування вічок пальчикового механізму шнека жатки ЗК ДОН-1500 свідчать, що розроблені металополімери перевершують за зносостійкістю відомі світові аналоги й можуть бути використані для серійного виробництва.
The article examines the impact of metallic fillers on physical and mechanical properties of aromatic polyamide phenylone. It is shown that under the influence of fillers phenylone structure is partially subject to structuring effects, thereby improving its mechanical and tribological characteristics. Also, the article discusses the possibility of applying the developed metal-containing polymers in friction knots of machines and mechanisms. Some practical examples of application and profitability of replacing traditional materials with the developed metal-containing polymers are cited.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30557
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/0032-3950(68)90070-1
References (International): 1. Burya A. I., Prikhod’ko O. G., Kholodilov O. V., Burya A. A. Effect of solid lamellar lubricants on tribological characteristics of composites based on aromatic polyamides. Journal of friction and wear. Trenie i iznos. 1995. 17 (1). Р. 99–106.
2. Bliznets M. M., Bogdanovich P. N., Stukhlyak P. D. Epoxy polymer wear characteristics. Soviet Journal of Friction and Wear. English translation of Trenie i Iznos. 1988. 9 (3). Р. 129–132.
3. Stukhlyak P. D., Bliznets M. M. Wear resistance of epoxyfuran composites modified with polyvinyl alcohol. Soviet Journal of Friction and Wear. English translation of Trenie i Iznos. 1987. 8 (3). Р. 122–124.
4. Stukach А. V. Investigating the properties of metal-polymer and fullerene-containing composites at friction. Technical and technological problems of servicing. 2010. 13. Р. 10–19.
5. Stukhlyak. P. D. Antifriction and adhesion performances of thermosetting coatings modified by thermoplastics. Soviet Journal of Friction and Wear. English translation of Trenie i Iznos. 1986. 7 (1). Р. 173–177.
6. Arlamova N. Т. Development and research of properties of composites based on phenylone for sowing machinery friction units: diss. ... candidate of Technical Sciences: 05.17. Dnepropetrovsk, 2000.
7. Bobovich B. B. Non-metallic construction materials: manual / MSEU. Moscow, 2009.
8. Bryk М. Т. Destruction of filled polymers. Chemistry. Moscow, 1989.
9. Gerasimov V. D. et al Adjusting the structure ordering of poly-μ-phenyleneisophthalamide. Highly molecular compositions (А), 1968. Х (9). 1978–1983. https://doi.org/10.1016/0032-3950(68)90070-1
10. Burya A. I., Yeriomina Ye. A., Rybak T. I. X-ray phase analysis of metal polymers based on aromatic polyamide. Scientific journal of the Ternopil national technical university. 2016. 3 (83). P. 116–121.
11. Yeriomina Ye. A., Veremeychenko N. A., Burya А. I. Investigating the influence of fine-dispersed copper and bronze on the thermal properties of phenylone. IX Ukrainian Scientific Conference of students, post-graduates and young scientists “Chemical problems of today”. Ukraine, Vinnytsya, 2016. P. 231.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 2 (94)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.