Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30197
Title: Системний аналіз
Authors: Добротвор, Ігор Григорович
Саченко, Анатолій Олексійович
Буяк, Олеся Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Системний аналіз: навчальний посібник / І.Г. Добротвор, А.О. Саченко, Л.М. Буяк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. - 200с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 13-Jan-2019
Publisher: Тернопіль: ТНЕУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНЕУ
UDC: 657.466
BBK: 65.052.9 (4 УКР) Х 76
Abstract: У навчальному посібнику приведено основні означення, аксіоми та положення загальної теорії систем, описано алгоритми функціонування методів основ системного аналізу. Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів станів систем та їх схем, лістингів обробки характеристик еволюції систем з метою виявлення особливостей і оптимальних параметрів прийняття рішень. Методологія системного аналізу передбачає вивчення складових системи, їх властивостей та відношень, теорія алгоритмізації інформаційних процесів, практичні навички використання системної методології для аналізу інформаційних систем, інші задачі, що зустрічаються в конкретних проблемах економіки.
Content: Вступ 4 Системне мислення – шляхи розвитку і поточний стан 4 Розділ 1. Загальна теорія систем 6 § 1.1. Вступ в теорію систем 6 §1.2. Аксіоми 7 § 1.3. Основні характеристики систем 21 1.3.1 Якість результату дії 21 1.3.2 Проста системна функціональна одиниця 26 1.3.3 Прямий позитивний зв'язок 30 1.3.4 Кількість результату дії 41 1.3.5 Негативний зворотний зв'язок 43 1.3.6 Принцип незалежності результату дії 49 1.3.7 Цикли системи і перехідні процеси 50 1.3.8 Функціональний стан системи 58 § 1.4. Еволюція систем 69 1.4.1. Складний блок управління 69 1.4.2. Самонавчальний блок управління 74 1.4.3. Сигнальні системи 77 1.4.4. Системи, здатні до самоорганізації 79 1.4.5. Види самоорганізації 86 Розділ 2. Системний аналіз 88 § 2.1. Складність систем 89 § 2.2. Ієрархія цілей і систем 94 § 2.3. Наслідки з аксіом 101 Висновки 110 Перелік питань підсумкового контролю 112 Тести 115 Варіанти індивідуальних завдань 162 Література 197
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30197
Content type: Handbook
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник СА 18 (1).doc25,91 MBMicrosoft WordView/Open
посібник СА 18 (2).doc61,24 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.