Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30078
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське законодавство» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Левицький, Віталій Орестович
Affiliation: Левицький Віталій Орестович, кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки та фінансів
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське законодавство» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В. О. Левицький. ТНТУ, 2019. 41 с.
Bibliographic description (International): Methodical instructions for independent work in the discipline "Economic Law" for students of specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities" / V. O. Levуtskyі. TNTU, 2019. 41 p.
Issue Date: Oct-2019
Submitted date: Oct-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Keywords: Господарське законодавство, акціонерне товариство, біржа, банкрутство, господарські відносини, господарська діяльність
Page range: 41 с.
Abstract: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське законодавство» розроблені відповідно до навчальної програми, висвітлюють основні його інститути, розкривають основи господарського законодавства та сучасні наукові концепції правового регулювання окремих видів господарської діяльності, містять завдання для студентів. Для курсантів і слухачів Львівського державного університету внутрішніх справ. Може бути корисним для студентів, викладачів, практичних працівників та інших осіб, які цікавляться питаннями гос- подарського права.
Content: ЗМІСТ Вступ, завдання до тем, питання для самоконтролю, вказівки до практичних завдань, практичні завдання, тестові завдання, словник, список літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30078
References (International): Methodical instructions for independent work in the discipline "Economic Law" are developed in accordance with the curriculum, cover its main institutions, reveal the basics of economic legislation and modern scientific concepts of legal regulation of certain types of economic activity, containing tasks for students.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД ВКАЗ ДЛЯ САМОСТ РОБ. Госп-зак-во.doc267,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools