Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29570
Title: До питання підвищення продуктивності штангового обприскувача
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Бабій А.В. До питання підвищення продуктивності штангового обприскувача. А.В. Бабій. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку", присвячена 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2019. 205 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 20-Dec-2019
UDC: 631.348
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29570
References (Ukraine): Рибак Т., Бабій А., Попович П., Ріпецький Є. Пошукове конструювання на сучасному розвитку експериментальних засобів та аналітичних досягнень – концептуальна триєдина модель. Вісник ТНТУ. Спецвипуск, частина 2, Тернопіль. 2011. С. 164–172. 2. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства. Москва. Колос, 2004. 504 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezi_ii_agroinzheneriya-сторінки-1,30-32.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools