Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29520
Title: Аналіз інвестиційно-економічної привабливості банківської установи та моделювання стратегії підвищення фінансової стійкості (на прикладі ПАТ «ОТП Банк»)
Other Titles: Аналіз інвестиційно-економічної привабливості банківської установи та моделювання стратегії підвищення фінансової стійкості (на прикладі ПАТ «ОТП Банк»)
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Бердій, Юрій
Bibliographic description (Ukraine): Сучасна банківська система України враховуючи складну економікополітичну ситуацію національної економіки потребує дослідження методів та важелів покращення інвестиційно-економічної привабливості як державних так і комерційних банків України. Зростання динаміки і покращення фінансово-економічної діяльності та інвестиційної привабливості дозволить в свою чергу суттєво покращити як кредитування малого та середнього бізнесу, сучасних стартапів та інвестиційних програм. Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють достатньо праць з дослідження інвестиційно-економічної та фінансово-кредитної привабливості національної банківської системи. Однією із сучасних методик, що досліджують фінансово-економічну діяльність банківської установи - є методи та моделі економіко-математичного моделювання, які дозволяють оцінювати разом із дохідністю інвестиційного, кредитного або портфелю цінних паперів і відповідний ризик проведених банківських операції. На прикладі банківської установи ПАТ «ОТП Банк», проаналізуємо кредиторську заборгованість та відповідно кредитний ризик за поточний рік 2019. Оскільки за останні три роки на рику банківської діяльності України близько 50% банків виявилися не ліквідними, тому аналіз ризику разом із дохідністю є найбільш актуальна задача на нашу думку для менеджменту банківської установи. Тому що ліквідація та виплати зобов’язань банківських установи змушений брати на себе регулятор банківського ринку національної економіки- НБУ, та відповідне навантаження буде мати і державний бюджет України по виплатах клієнтам банку
Conference/Event: С.107- 109
Issue Date: Nov-2019
Submitted date: Nov-2019
Publisher: ТНТУ ім.І.Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І.Пулюя
UDC: 336.713:338
Keywords: моделювання бізнес процесів; теорія нечітких множин; сучасні інформаційні ситеми;
Series/Report no.: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 27-28 листопада 2019.;
Abstract: Сучасна банківська система України враховуючи складну економікополітичну ситуацію національної економіки потребує дослідження методів та важелів покращення інвестиційно-економічної привабливості як державних так і комерційних банків України. Зростання динаміки і покращення фінансово-економічної діяльності та інвестиційної привабливості дозволить в свою чергу суттєво покращити як кредитування малого та середнього бізнесу, сучасних стартапів та інвестиційних програм. Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють достатньо праць з дослідження інвестиційно-економічної та фінансово-кредитної привабливості національної банківської системи.
Description: Однією із сучасних методик, що досліджують фінансово-економічну діяльність банківської установи - є методи та моделі економіко-математичного моделювання, які дозволяють оцінювати разом із дохідністю інвестиційного, кредитного або портфелю цінних паперів і відповідний ризик проведених банківських операції. На прикладі банківської установи ПАТ «ОТП Банк», проаналізуємо кредиторську заборгованість та відповідно кредитний ризик за поточний рік 2019. Оскільки за останні три роки на рику банківської діяльності України близько 50% банків виявилися не ліквідними, тому аналіз ризику разом із дохідністю є найбільш актуальна задача на нашу думку для менеджменту банківської установи. Тому що ліквідація та виплати зобов’язань банківських установи змушений брати на себе регулятор банківського ринку національної економіки- НБУ, та відповідне навантаження буде мати і державний бюджет України по виплатах клієнтам банку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29520
References (Ukraine): Вовчак, О. Д. Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико– методологічні підходи [Текст] / О. Д. Вовчак, Г. В. Миськів // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 3. – С. 35–39. 2.Елетронний ресурс доступу до офіційного сайту ПАТ «ОТП Банк»[ https://ru.otpbank.com.ua/]
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book3-2019.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.