Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29468
Title: Створення та модернізація транспортно-технологічних механізмів машин і обладнання
Authors: Ляшук, Олег Леонтійович
Гевко, Роман Богданович
Дзюра, Володимир Олексійович
Кирик, Олег Миколайович
Довбиш, Андрій Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Ляшук О.Л. Створення та модернізація транспортно-технологічних механізмів машин і обладнання / О.Л. Ляшук, Р.Б. Гевко, В.О. Дзюра, О.М. Кирик, А.П. Довбиш. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 167 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 12-Dec-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
Country (code): UA
UDC: 621.867.4
Keywords: транспортно-технологічні механізми
машин і обладнання
скребкові транспортери
синтез транспортно-технологічних механізмів
процеси транспортно-технологічних механізмів
ланцюгові транспортно-технологічні механізми
Number of pages: 167
Series/Report no.: Г;27
Abstract: На даний час проектування та розрахунок транспортнотехнологічних механізмів машин і обладнання проводиться за типовими схемами з обмеженим урахування реологічних властивостей сипких сільськогосподарських матеріалів, які транспортуються та обробляються, а також особливостей та специфіки виробничих процесів. Сучасний стан розвитку транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин вимагає пошуку нових шляхів покращення технологічних й експлуатаційних параметрів робочих органів, розширення їх функціональних можливостей, які дають змогу підвищити продуктивність і покращити якість транспортних процесів з метою як зменшення травмування насіннєвих зернових матеріалів, так, зокрема, і забезпечення одночасного транспортування, змішування та добавки компонентів комових сумішей безпосередньо перед годівлею тварин і птиці. Новітні розробки, обладнання транспортно-технологічних механізмів та їх робочих органів повинні базуватися на коректних фізичних і математичних моделях процесів, які відбуваються при транспортуванні та можуть бути реалізовані доступними математичними методиками. Проведений аналіз запатентованих технічних рішень, компонувальних схем транспортно-технологічних механізмів та їх робочих органів показав, що гвинтові конвеєри як жорсткі, так і гнучкі переважно виконують одну функцію, а саме переміщення сипких матеріалів в технологічних руслах. Окремі типи жорстких конвеєрів при застосуванні оригінальних проте досить складних у виготовленні гвинтових робочих органів з різальними кромками та закріпленими ножами можуть одночасно транспортувати та подрібнювати матеріали (наприклад кормові буряки). Однак готувати та роздавати готові кормові суміші для годівлі тварин і птиці для таких типів конвеєрів є проблематичним. Гнучкі гвинтові конвеєри характеризуються мобільністю корегування положення технологічної траси і забезпечують навіть у процесі транспортування сипких матеріалів можливість зміни їх зони забору та вивантаження, що суттєво розширює їх експлуатаційні показники. Проте функціональні можливості гнучких гвинтових конвеєрів є обмеженими, як і довжина технологічних трас переміщення сипких вантажів. Скребкові (шайбові) конвеєри з тросовими та ланцюговими тяговими органами, які транспортують сипкі матеріали та кормові суміші в направляючих трубах різної конфігурації по замкнутих трасах на відміну від гвинтових конвеєрів мають свої як недоліки, так і переваги. Їх основним недоліком є стаціонарне розташування технологічної траси, а також наявність двох замкнутих між собою віток, одна з яких є робочою, а інша холостою. Перевагами таких типів конвеєрів є можливість поєднувати в одному робочому органі функції одночасного змішування та транспортування кормових сипких сумішей з добавкою різних градієнтів шляхом застосування набору бункерів в зоні завантаження сипкого матеріалу з відповідними дозуючими елементами. Підвищити ефективність процесів перемішування і відповідно приготування кормових сумішей можливо завдяки застосуванню оригінальних скребків або шайб, які в процесі транспортування матеріалу його частину будуть пропускати для захоплення наступними по ходу скребками, що сприятиме процесу перемішування компонентів матеріалів. Також такі типи конвеєрів модуть дозовано подавати корми для безпосередньої годівлі тварин та птиці. Таким чином в даній роботі більша увага приділятиметься процесам функціонування скребковим та шайбовим конвеєрам з різними таговими робочими органами та їх навантаженням. Тому основною проблемою при створенні й обґрунтуванні параметрів і режимів роботи нових конструкцій транспортнотехнологічних механізмів неперервної дії машин та обладнання, які забезпечують розширення їх технологічних можливостей, є зниження енерго- і матеріальних ресурсів з покращеними умовами їх експлуатації, а також розроблення методик проектування нових та вдосконалених робочих органів для їх застосування у різних виробничих процесах.
Content: ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 1.1 Сучасний стан досліджень транспортно-технологічних механізмів машин і обладнання 5 1.2. Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень досліджень скребкових транспортнотехнологічних механізмів машин та обладнання 15 РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 2.1. Характеристика транспортно-технологічних механізмів сільськогосподарського призначення 33 2.2 Вибір конвеєрів з розширеними технологічними можливостями неперервної дії 35 2.3 Синтез транспортно-технологічних механізмів машин 41 2.4. Методологія вибору транспортно-технологічних механізмів 48 РОЗДІЛ 3 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНО -ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 3.1. Фізична та математичні моделі динамічного процесу горизонтальних та вертикальної віток трубчастих скребкових канатних конвеєрів 53 3.1.1 Математична модель динамічного процесу горизонтальних частин трубчастого скребкового конвеєра. 56 3.1.2 Математична модель динамічного процесу вертикальної частини трубчастого скребкового конвеєра. 60 3.1.3 Математична модель динаміки системи трубчатий ланцюговий скребковий конвеєр - зернова маса, яка переміщається 61 3.2 Узагальнення основної ідеї методу Ван-дер-Поля на випадок коливань поздовжньо-рухомого робочого органу трубчастого скребкового конвеєра. 65 3.3 Дослідження коливань робочого органу трубчастого скребкового конвеєра із врахуванням сили опору пропорційної швидкості та нелінійних пружних властивостей матеріалу 3.4 Резонансні коливання гнучких двовимірних елементів в трубчастому скребковому конвеєрі 72 3.5 Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань 77 РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНЦЮГОВИХ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 4.1 Нові конструкції тягових пластинчастих ланцюгів та обґрунтування їх параметрів 80 4.2 Вплив стохастичності розмірних параметрів елементів тягового пластинчатого безвтулкового ланцюга удосконаленої конструкції на його несучу здатність 85 4.3 Розмірний аналіз точності контактних кроків тягових безвтулкових пластичначастих ланцюгів із співвісними ступінчастими валиками 98 РОЗДІЛ 5 ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 5.1 Методика дослідження динамічного процесу у вітках трубчастого скребкового конвеєра 5.1.1. Вплив геометричних, кінематичних та фізикомеханічних параметрів на власні коливання робочого органу 109 5.1.2 Загальна методика визначення впливу нелінійних сил та крайових умов на поздовжні коливання робочого органу, яка переміщає (транспортує) сипке середовище 115 5.1.3. Методика дослідження динамічного процесу ланцюгового конвеєра, який транспортує зернову масу 118 5.2. Програма і методика проведення експериментальних досліджень транспортно-технологічних механізмів та їх елементів 125 5.2.1. Методика проведення експериментальних досліджень продуктивності трубчастого скребкового конвеєра 126 5.2.2 Методика проведення експериментальних досліджень крутного моменту трубчастого скребкового конвеєра 127 5.2.3 Методика проведення експериментальних досліджень травмування насіневого матеіалу в трубчастому скребковому конвеєрі 128 РОЗДІЛ 6 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 6.1 Результати експериментальних досліджень продуктивності і крутного моменту транспортнотехнологічної системи трубчастого скребкового конвеєра 129 6.2 Результати експериментальних досліджень травмування насіневого матеріалу трубчастим скребковим конвеєром 136 6.3 Результати експериментальних досліджень транспортування зернової суміші системи трубчастого ланцюгового скребкового конвеєра 139 6.4 Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіневого матеріалу по криволінійних траєкторіях 143 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 152
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29468
ISBN: 978-617-7331-96-3
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 1. Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К.: Изд. УСХА, 1960. – 216 с. 2. Василенко П.М. Механизация и автоматизация процесов приготовления и дозирования кормов / П.М. Василенко, И.И. Василенко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 224 с. 3. Гевко Б.М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин: автореф. дис. на соискание наук. степени доктора техн. наук: спец. 05.20.04 «Сельськохозяйственные и милиоративные машины» / Б. М.Гевко. – Ростов-на-Дону, 1987. – 45 с. 4. Гевко Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский.– Львов: Вища школа, 1989.– 176 с. 5. Механiзми з гвинтовими пристроями / Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський, М.І. Пилипець та ін. – Львiв: Свiт, 1993. – 208 с. 6. Гевко Б.М. Оптимизация конструктивных параметров шнековых конвейеров / Б.М. Гевко, P.M. Рогатынский // Известия вузов. Машиностроение. – 1987. – № 5. – С. 109–114. 7. Hevko B.M., Lyashuk O.L., Rogatinska L.R., Tarasyuk Y.M. – High– speed conveyor parameters optimization. `INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2014. Vol. 43. № 2. РP. 103 – 111. 8. Гевко Б.М. Отимізація параметрів швидкохідних конвеєрів / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, Л.Р. Рогатинська // Вісник інженерної академії України. – 2014. – Вип.2. – С. 169–175. 9. Вайнсон А.А. Подьемно-транспортные машины./ А.А. Вайнсон. – М.: Машиностроение, 1975. – 431 с. 10. Александров М.П. Подъёмно-транспортные машины: / М.П. Александров // Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.школа, 1979. – 558 с. 11. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів із сировиною сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спеціальності: 05. 05.05 – «Піднімально-транспортні машини» 05.20.01 – «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Р.М. Рогатинський.– Київ, 1997.– 520 с. 12. Рогатинський Р.М. Науково-прикладні основи створення гвинтових 151 транспортно-технологічних механізмів / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 278 с. 13. Рогатинський Р.М. Моделювання роботи малогабаритного лопатевогвинтового змішувача / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, Д.В. Дмитрів // Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. – Луцьк, 2000. – Вип. 6. – С. 129–135. 14. Рогатинський Р.М. Формалізований опис гвинтових профілей / Р.М. Рогатинський, І.Б Гевко, О.Р. Рогатинська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: «Механізація сільськогосподарського виробництва» – 2008. – Т. 1, № 75. – С. 510–516. 15. Рогатинський Р. Оптимізація параметрів гвинтових транспортно– технологічних систем / Р. Рогатинський, І. Гевко, Л. Рогатинська // Вісник ТНТУ. –2013. – № 1 (69). – С. 116–125. 16. Пилипець М. І. Оптимізація робочого органу з секційними елементами для гнучких гвинтових конвеєрів / М.І. Пилипець, І.Б. Гевко, А.О. Вітровий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. – Луцьк, 1999. – Вип. 5. – С. 207–217. 17. Зуев Ф.Г. Подъемно-транспортные машины зерноперерабатывающих предприятий / Ф.Г. Зуев, Н.А. Лотков, А.И. Полухин // – М.: Колос, 1978. – 264 с. 18. Іванченко Ф.К. Піднімально-транспортні машини / Ф.К. Іванченко // – К.: Вища школа, 1993/ – 414 с. 19. Кошелев А.Н. Производство комбикормов и кормовых смесей / А.Н. Кошелев, Л.А. Глебов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 176 с. 20. Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины / В.В. Красников. – М.: Агропромиздат, 1987. – 272 с. 21. Матухно М.В. Шнекові транспортні органи зернозбиральних комбайнів // Науковий вісник: Зб. наук. праць Нац. агр. ун-ту, вип. 9. –К.: НАУ, 1998. – С. 256–260. 22. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік. – Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с. 23. Гевко Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій, О.М. Клендій, А.О. Вітровий. – Тернопіль: Астон, 2018. – 180 с. 152 24. Hevko R. B., Zalutskyi S. Z., Tkachenko I. G., Klendiy O. M. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2015. Vol. 46, № 2. PР. 133-138. 25. Hevko R. B., Zalutskyi S. Z., Hladyo Y. B. Tkachenko I. G. Lyashuk O. L., Pavlova O. M, Pohrishchuk B. V., Trokhaniak O. M., Dobizha N. V. Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2019. Vol. 57. № 1. PР. 123-134. 26. Hevko R. B., Dzyura V. O., Romanovsky R. M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2014. Vol. 44, № 3. PР. 103 – 110. 27. Hevko R. B., Strishenets O. M., Lyashuk O.L., Tkachenko I. G.; Klendii O. M., Dzyura V. O. Development of a pneumatic screw conveyor design and substantiation of its parameters. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2018. Vol. 54. № 1. PР. 153-160. 28. Hevko R. B., Baranovsky V. M., Lyashuk O. L., Pohrishchuk B. V., Gumeniuk Y. P., Klendii O.M., Dobizha N. V. The influence of bluk material flow on technical and economical performance of a screw conveyor. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2018. Vol. 56. № 3. РP. 175-184. 29. Baranovsky V. M., Hevko R. B., Dzyura V. O., Klendii O. M., Klendii M. B., Romanovsky R. M. Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2018. Vol. 54. № 1. PР. 15-24. 30. Ляшук О.Л. Дослідження динамічного процесу транспортування сипких матеріалів / О.Л. Ляшук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2014. – Вип.44. – С. 164 – 168. 31. Ляшук О.Л. Результати експериментальних досліджень неоднорідності змішування сипких матеріалів гвинтовим гофрованим робочим органом / О.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип.144. – С. 117 – 122. 32. Ловейкін В.С. Динамическая оптимизация подъемных машин / В.С. Ловейкин, А.П. Нестеров – Луганськ : Вид-во СНУ, 2002. – 387 с. 33. Ловейкін В.С. Оптимізація усталеного руху механізмів з нелінійною 153 функцією положення ланок / В.С. Ловейкін // Праці I Міжнародної науково-технічної конференції «DSR AM – I». – Тернопіль, 2004. – С. 158–162. 34. Ловейкін В.С. Оптимальний динамічний синтез перехідних режимів руху механізмів і машин / В.С. Ловейкін // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2004. – Вип. 21. – С. 9–19. 35. Ловейкін В.С. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О.Р. Рогатинська // Підйомно-транспортна техніка. – К., 2004. – № 2. – С. 8 – 15. 36. Ловейкін В.С. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин / В.С. Ловейкін, Ю.В. Човник, М.Г. Діктерук та ін. – К.: Вид-во РВВ МДАУ. – Миколаїв, 2004. – 286 с. 37. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины / А.О. Спиваковский., В.К. Дьячков – М: Машиностроение, 1983.– 487 с. 38. Гевко І.Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.02.02 «Машинознавство» / І.Б. Гевко. – Львів, 2013. – 464 с. 39. Дідух В.Ф. Вплив процесу змішування на якість гранульованих органо-мінеральних добрив / В.Ф. Дідух, В.В Сацюк // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк, 1999. – Вип. 5. – С. 89–92. 40. Ромакин Н.Е. Машины непрерывного транспорта. /Н.Е. Ромакин. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с. 41. Токарчук О.А. Обгрунтування параметрів скребкових робочих органів транспортерів-змішувачів концентрованих кормів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 «машини і засоби сільськогосподарського виробництва» / О.А. Токарчук – Вінниця, 2014. – 21 с. 42. Гевко Р. Теоретические исследования движения сыпучего материала с возможностью частичного перемешивания на вертикальном участке трубчатого конвейера / Р. Гевко, А. Токарчук // Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow, – MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2013. Vol.15. № 4. 270-277. 43. Л.Р. Рогатинська Оптимізація режимів роботи та конструктивних параметрів вертикальних гвинтових конвеєрів / Л.Р. Рогатинська, 154 Ю.В. Дудун, О.Р. Рогатинська, М.Б. Клендій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.– 2006.– Т.2, № 44. “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – С. 258-264. 44. Жислин Я. М. Оборудование для производства комбикормов, обогатительных смесей и премиксов / Я.М. Жислин. – 2-е изд., доп. и перероб. – М.: Колос, 1981. – 319с. 45. Гурик О. Я. Обгрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Сільськогосподарські та меліоративні машини» / О.Я. Гурик. – Тернопіль, 2003. – 20 с. 46. Дмитрів Д.В. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів малогабаритних кормозмішувачів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 «Сільськогосподарські та меліоративні машини» / Д.В. Дмитрів. – Тернопіль, 2001. – 179 с. 47. Гевко Р.Б. Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера / Р.Б. Гевко, В.О. Дзюра, Р.В. Романовський // Міжвузівський збірник. Наукові нотатки. – Луцьк, ЛНТУ, 2011. – Вип. 32. – С. 94–99. 48. Капаціла Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Ю.Б. Капаціла.– Луцк, 1999 – 18 с. 49. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов / Г.М. Кукта. – М.: Агропромиздат, 1987. – 303 с. 50. Кукта Г.М. Удосконалення експлуатації машин і обладнання тваринницьких ферм та комплексів / Г.М. Кукта, В.П. Гейфман, В.І. Дешко та ін.; за ред. Г.М. Кукти. – К.: Урожай, 1989. – 224с. 51. Лінник М. К. Розробка і дослідження забірно-змішуючого органу мобільного змішувача-навантажувача безперервної дії / М.К. Лінник, І.П. Вітрух // Збiрник наукових праць Нацiонального аграрного унiверситету «Механізація сільськогосподарського виробництва». – К., 2000. – Т.8 – С. 435–444. 52. Гевко Б.М. Технология изготовления спиралей шнеков / Б.М. Гевко. – Львов: Вища школа, 1986. – 128 с. 53. Гевко Б.М. Технологічні основи проектування та виготовлення посівних машин: монографія / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, Ю.Ф. Павельчук 155 та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 238 с. 54. Гевко Б.М. Технологія сільськогосподарського машинобудування: навч. посіб / Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, Д.Л. Радик. – К.: Кондор, 2006. – 496 с. 55. Гевко Б.М. Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, І.Б. Гевко та ін. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 367 с. 56. Пилипець М.І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.02.08 - Технологія машинобудування / М.І. Пилипець. – Львів, 2002. – 35 с. 57. Драган А.П. Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок: дис. канд. техн. наук: 05.02.08 / Драган Андрій Петрович. – Тернопіль, 2007. – 183 с. 58. Драган А.П. Результати експериментальних досліджень формоутворення гвинтових гофрованих заготовок / А.П. Драган, А.Є. Дячун // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2006. – Т.11, №3. – С. 86-91. 59. Гурвич В.Е. Разработка, определение параметров и внедрение в производство процесса холодной вальцовки спиралей шнеков сельскохозяйственных машин: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процесы механичкой обработки» / В.Е. Гурвич. – М., 1985. – 20 с. 60. Дмитрів Д.В. Технологічні основи виготовлення спіралей шнеків із змінними параметрами для гвинтових змішувачів / Д.В. Дмитрів // Зб. наук. праць Національного аграрного університету "Сучасні проблеми сільськогосподарського машинобудування". – К., 1997. – Т.1. - С. 71 - 73. 61. Дячун А.Є. Технологічні основи виготовлення гвинтових гофрованих заготовок методом навивання / А.Є. Дячун // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей. – Луцьк, 2007. – №15. - С.124-129. 62. Ляшук О.Л Синтез технологічного оснащення для навивання гвинтових заготовок / О.Л. Ляшук, Б.М. Гевко, І.М. Кучвара, І.І. Брощак // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2013. – Вип.40. – С. 37–44. 63. Ляшук О.Л Результати експериментальних досліджень з визначення впливу технологічних факторів на конструктивні параметри гвинтових заготовок / О.Л. Ляшук, Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, І.М. Кучвара // Збірник наукових статей. ЛНТУ«Сільськогосподарські машини» – 2013. – Вип.21, Т.1. – С. 53–60. 156 64. Ляшук О.Л. До питання навивання гвинтових транспортних елементів сільськогосподарських машин / О.Л. Ляшук, В.З. Гудь, В.Б. Левенець // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 75 Механізація сільськогосподарського виробництва. Харків: Вип.75, 2008 – С. 21-26. 65. Данильченко Л.М. Технологічне забезпечення точності формоутворення витих заготовок: дис. канд. техн. наук: 05.02.08 / Данильченко Лариса Миколаївна. – Львів, 2000. – 175 с. 66. Алферов К.В. Бункерные установки / К.В. Алферов, Р.Л. Зенков. – М.: Машиностроение, 1975. – 307 с. 67. Гячев Л.В. Движение сыпучих материалов в трубах и бункерах / Л.В. Гячев. – М.: Машиностроение, 1968. – 184 с. 68. Зенков Р.Л. Механика насыпных грузов / Р.Л. Зенков. – М.: Машиностроение, 1973. – 220 с. 69. Зенков Р.Л. Бункерные устройства / Р.Л. Зенков. – М.: Машиностроение, 1972. – 182 с. 70. Царенко О.М. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: підручник / О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, М.В. Швайко та ін. – К.: Мета, 2003. – 448 с. 71. Хайліс Г.А. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів / Г.А. Хайліс, А.Ю. Горбовий, З.О. Горошко, та ін. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 1998. – 268 с. 72. Ковалев Н.Г., Хайлис Г.А., Ковалев М.М. Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства). – М.: «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998. – 208 с. 73. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2016. Vol. 48. № 1. РP. 29 – 34. 74. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendiy O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg. 89 – 94. 75. Клендій М.Б. Обгрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра: Дис...канд. техн. наук: 05.05.05.- Тернопіль: ТДТУ, 2007.- 137 с. 76. Лещук Р.Я. Обгрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів. Автореферат кандидатської дисеертації./ Р.Я. Лещук. Львів, 2004, 20 с. 157 77. Радик Д.Л. Розробка і дослідження енергозберігаючих гвинтових живильників: дис. канд. техн. наук: 05.20.04 / Радик Дмитро Леонідович. – Тернопіль, 1996. – 172 с. 78. Розум Р.І. Розрахунок завантажувального патрубка гвинтового конвеєра / Р.І. Розум, Р.Б. Гевко // Сільськогосподарські машини. Вип. 10.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ– 2002. – С. 188 – 195. 79. Розум Р.І. Силовий розрахунок самозавантажувального патрубка сипких матеріалів / Р.І. Розум, Р.Б. Гевко // Вісник ТДТУ. – Тернопіль. – 2004. – Том 9. – №4. – С. 50 – 55. 80. Герман Х. Шнековые механизмы в технологии ФРГ / Х. Герман. Л.: Машиностроение, 1975. – 230 с. 81. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры / А.М. Григорьев. – М.: Машиностроение, 1972. – 184 с. 82. Груздев И.Э. Теория шнековых устройств / И.Э. Груздев, В.Г. Мирзоев, В.И. Янков. – Л.: Машиностроение, 1987. – 164 с. 83. Алимов О.Д. Теория вертикальных шнековых механизмов / О.Д. Алимов, В.К. Манжосов, М.Т. Мамасаидов. – Фрунзе: Илим, 1978. – 186 с. 84. Ловейкін В.С. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів / В.С. Ловейкін, О.Р. Рогатинська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2005. – Вип. 23. – С. 181–195. 85. Ловейкін В.С. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів / В.С. Ловейкін, О.Р. Рогатинська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2004. – Вип. 21. – С. 130–141. 86. Ляшук О.Л. Структурний синтез гвинтових робочих органів механізмів машин / О.Л. Ляшук, Р.О. Любачівський, І.М. Кучвара // Вісник машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. – №68. – С. 25–31. 87. Ляшук О.Л. Дослідження динаміки гвинтового секційного конвеєра / О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, Р.О. Любачівський // Вісник машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. – №69. – С. 45–50. 88. Ляшук О.Л Стендове обладнання для дослідження характеристик гвинтових робочих органів машин твердих добрив / О.Л. Ляшук, Б.М. Гевко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Краматорськ – 2010. – Вип.26. – С. 390–397. 158 89. Ярошенко В.Ф. Уточнення коефіцієнту заповнення міжвиткового простору горизонтального гвинтового транспортера / В.Ф. Ярошенко, В.М. Білоножко, В.В. Петровський // Науковий вісник НАУ. – К., 2002. – № 49. – С. 380–384. 90. Турпаев А.И. Винтовые механизмы и передачи / А.И. Турпаев. – М.: Машиностроение, 1982. – 223 с. 91. Григорьев А.М., Преображенський П.А. Гибкие шнеки. – К.: Знание, 1967. – 98 с. 92. Михайлов С.Н., Преображенский П.А. Влияние угла наклона заборного участка гибкого шнека на его производительность // Труды КХТИ им. С.М. Кирова. – Вып. 37. – 1968. – С. 30 – 34. 93. Михайлов С.Н., Ващагин К.Д., Труфанов А.А. Течение вязкой жидкости в односпиральном гибком шнеке // Труды КХТИ им. С.М. Кирова. – Вып. 39.- 1969. – С. 44 – 46. 94. Пилипець М.І. Розробка i дослiдження гнучких гвинтових конвеєрiв: Дис...канд. техн. наук: 05.20.04. – Тернопiль: ТПІ, 1993. – 269 с. 95. Гевко Р.Б. Визначення траєкторії руху технологічної магістралі гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, Р.І. Розум // Вісник інженерної академії України. – Київ. – №1. – 2007. – С. 66 – 70. 96. Hevko R., Vitrovyi A., Klendii O., Liubezna I. Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series I. Transilvania University Press Brasov, Romania. Vol. 10(59) № 2. 2017. Р. 39 – 46. 97. Гевко Р.Б. Визначення експлуатаційних параметрів робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, А. І. Пік // Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. – Луцьк, 1998. – Вип. 4. – С. 101 – 106. 98. Гевко Р. Б. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / Р.Б. Гевко, І.О. Павлова, А.О. Вітровий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. статей. – Луцьк, 2005. – Вип. 13. – С. 137 – 146. 99. Вiтровий А.О. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / А.О. Вiтровий, Р.Б. Гевко //Збiрник наукових статей Луцького державного технічного унiверситету "Сiльськогосподарські машини". - Вип. 4. – Луцьк: Видавництво ЛДТУ. – 1998. – С. 34 – 36. 100. Вітровий А. О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату: Дис…канд. техн. наук: 05.05.11. 159 – Луцьк: ЛДТУ. – 1999. – 138 с. 101. Hevko І.B., Lyashuk O.L., Leshchuk R.Y., Rogatinska L.R., Melnychuk A.L. Investigation of the radius of bending for flexible screw sectional conveyer. INMATEH: Agricultural engineering. 2016. Vol. 48. № 1. PР. 35 – 42. 102. Ляшук О. Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях / О. Ляшук, І. Гевко, Ю. Тарасюк // Вісник ТНТУ. – 2014. – Т.74, №2. – С. 137–143. 103. Ляшук О.Л. Результати експерементальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів / О.Л. Ляшук, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2013. – Вип.2(79). – С. 17 – 24. 104. Ляшук О.Л Підвищення експлуатаційної надійності і довговічності гнучких гвинтових робочих органів СГМ / О.Л. Ляшук, Б.М. Гевко, А.І. Пік, І.Я. Новосад // Вісник Харківського національно технічного університету сільського господарства. – 2010. – Вип.100. – С. 185 – 190. 105. Ляшук О.Л Визначення конструктивних параметрів секційних гвинтових конвеєрів / О.Л. Ляшук, Р.В. Комар, Р.О. Любачівський, І.М. Кучвара // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип.146. – С. 25 – 28. 106. Павлова І.О. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу / І.О. Павлова, Р.Б. Гевко // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.80. – К.: Вид. відділ НАУ. – 2005. – С. 338– 343. 107. Павлова І.О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / І.О. Павлова, Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Випуск 13. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ. – 2005. – С. 137 – 146. 108. Гевко М.Р. Обґрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів: Дис…канд. тех. наук: 05.05.11.- Тернопіль: ТНТУ.- 2013.- 151 с. 109. Гевко Р.Б., Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, М.Р. Гевко, М.Б. Клендій // Вісник інженерної академії України.- Київ.- 2009.- №1.- С. 212 – 216. 110. Пік А.І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних 160 трасах: Дис…канд. наук: 05.20.01. – Луцьк: ЛДТУ. – 1999. – 149 с. 111. Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам.- Л.: Машиностроение, 1979.- 344 с. 112. Нагорняк С.Г. Профилирование лунок для шариков предохранительных муфт// Известия вузов. Машиностроение. – 1980. – №8. – С 42 – 46 с. 113. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунку. Навчальний посібник / В.О. Малащенко// – Львів: Видав. Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 196 с. 114. Hevko R.B., Klendiy O.M. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation. INMATEH: Agricultural engineering. 2014. Vol.42, № 1. PР. 55 – 60. 115. Hevko B.М.; Hevko R.В., Klendii O.M. and others. Development of design and investigation of operation processes Improvement of machine safety devices. Acta Polytechnica. Czech Technical University in Prague. 2018. Vol. 58. № 1. РP. 17 – 25. 116. Гевко Р.Б. Разработка конструкций и определение функциональноэксплутационных характеристик шариковых предохранительных муфт: Дис…канд. техн. наук: 05.02.02. – Львов: ЛПИ, 1990. – 180 с. 117. Гевко Р.Б. Предохранительные муфты повышенной плавности срабатывания / Машиностоитель. – Москва. – 1987. – С. 19. 118. Гевко Р.Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Сільськогосподарські машини. – Луцьк: ЛНТУ. – 2013. – С 67 – 74 с. 119. Гевко Р.Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194, ч.1.- С. 164 – 174. 120. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ.- 2014. – № 2. – С. 163 – 168. 121. Гевко І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами: Дис…канд. тех. наук: 05.20.01. – 1997. – 167 c. 122. Пертен Ю.А. Теоретические основы конвейеров с тяговыми элементами./ Ю.А.Пертен, В.К.Мисаилов, Л.И.Янтовский - Л.: Изд-во ЛГУ, 1981,- 276с 123. Конвейеры: Справочник / [Волков Р. А., Гнутов А. Н., Дьячков В. К. и др.]; под общ. ред. Ю. А. Пертена. – Л. : Машиностроение, 1984. – 367 с. 124. Бурлака O.A. Результати експериментальних досліджень якості відцентрового розвантаження скребкового елеватора зернозбирального комбайна/ O.A. Бурлака // Збірник наукових праць національного 161 аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”. - Т.ІХ.- K.: НАУ. - 2000. - С.339-343. 124. Гевко Б.М. Математичні моделі динамічного процесу горизонтальних та вертикальної віток каната трубчастого скребкового конвеєра / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація і електрифікація сільського господарства». – 2013. – Вип.98. – С. 501–509. 125. Штремель Т. Х. Грузоподъемные машины / Т. Х. Штремель. – М. : Высш. школа, 1980. – 304 с. 126. Евневич А.В. Грузоподъемные и транспортирующие машины. – М.: Транспорт, 1975.–312с 127.Перминов Г.И. Влияние скорости транспортирования на сопротивление движению тягового органа скребкового конвейера./ Перминов Г.И. - В кн.: Транспорт шахт и карьеров. - М.: Недра, 1971.-е. 164-167. 128. Эйдерман Б.А. .Закономерности формирования грузопотока и энергозатрат на скребковых конвейерах./ Б.А. Эйдерман - М.: Наука, 1984. – 133 с. 129 Гевко І. Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.02.02 «Машинознавство» / І. Б. Гевко. – Львів, 2013. – 42 с. 130. Андронов И. В. Неквазилинейная асимптотика задач о колебаниях балок и пластин на нелинейном упругом основании / Андронов И. В., Буланова Н. С. // Доп. НАН України. – К., 1995. – № 9. – С. 28–30. 131Бабаков И. М. Теория колебаний / И. М. Бабаков. – М.: Наука, 1965. – 560с 132. Пат. №65918 Україна, МПК (2011.01) B65G 35/00. Робочий орган гнучкого канатного конвеєра [Текст] / Ляшук О.Л., Диня В.І.; Олексишин О.В.; Гевко І.Б.; Грабар А.В.; заявники і власники патенту Ляшук О.Л.; Диня В.І.; Олексишин О.В.; Гевко І.Б.; Грабар А.В. – № u201101683; заявл. 14.02.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. 133. Митропольский Ю. А. О построении асимптотического решения возмущенного уравнения Брезертона / Митропольский Ю. А. // Укр. мат. журн. – 1998. – 59, №1. – С. 58–71. 134. B. Wan der Pol. A Teory of the Amplitude of Free and Forced Triode Vibrations // Radio Review. –1920. – № 1. 135. Szezepinski W. Limit analysis and plastic desing of complex shape. – “Progress in Aerospace Sciences” v.12, 1972, Pergamon Press, p. 1-47. 136. Малиновский В.А. Стальные канаты, ч.1;2./ В.А.Малиновский – Одесса: 2001.–188с.; 2002.–180с. 137. Гевко Б.М. Математичні моделі динамічного процесу горизонтальних та вертикальної віток каната трубчастого скребкового конвеєра [Текст] / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук // Міжвідомчий тематичний 162 науковий збірник «Механізація і електрифікація сільського господарства». – 2013. – Вип.98. – С.501–509. 138. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Liubin M. V., Tokarchuk O. A., Klendii O. M., Pankiv V. R. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2017. Vol. 51. № 1. Р. 10-20. 139. Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O. L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2018. Vol. 55. № 2. PР. 97-104. 140. Ляшук О.Л. Науково-прикладні основи створення транспортнотехнологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машИН :. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.05.11 « машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / О.Л. Ляшук. – Тернопіль, 2015. – 451 с. 141. Ивашков И. И. Геометрический расчет и построение открытошарнирной цепе с прямыми пластинами / И. И. Ивашков. Цепные передачи и приводы: Краснодар: Кубанский государственный университет, 1979. – с.68-72. 142. Пат. №81033 Україна, МПК (2013.01): B65G 33/00. Пластинчастий тяговий безвтулковий ланцюг [Текст] / Кривий П.Д., Кривінський П.П., Бондаренко О.Л., Ляшук О.Л., Диня В.І., Олексишин О.В.; заявники і власники патенту Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя. – № u201208264; заявл. 06.07.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12. 143. Кривий П.Д., Нагрузочная способность параллельно-рядной передачи, оснащенной двумя цепями./ П.Д.Кривий, С.А.Дубиняк, А.В.Куцевич, И.И.Зубченко // Тернопольский приборостроит. ин-т, Тернополь, 1993.- 10 с.: Библиогр.: 2 назва. - Рус. - 01.04.93. Деп. в ГНТБ Украины, Т 691. Ук93. 144. Petro Kryvyi, Oleg Lyashuk, Petro Kryvins’kyi and Maroš Korenko. – Influence of dimensional parameters stochastics of hauling laminated bushless chain elements of improved construction on its bearing capacity. In acta technologica agriculturae, 2014, no. 3, P.61–65, Nitra, Slovak Republic. ISBN 1335-2555. 145. Раскин Р. М. Цепные передачи бурових установок / Р. М. Раскин, В. С. Кронгауз, Ю. Б. Кин // – М.: Недра, 1972. – 168 с. 146. Petro P.Kryvy, Ihor M.Bey, Oksana I.Shymanska, Petro Kryvy. Probability of load-carring ability of two-profile chain drives/ Proceedings of ASME DETS 2000: 8th International ASME Power Transmission and Gearing Conference September 10-13, 2000, Baltimor, Maryland. – р.172-177. 147. Кораблев А.И. Повышение несущей способности и долговечности зубчастых передач / А.И. Кораблев, Д.Н. Решетов // под редакцей доктора технич. наук., профессора Д.Н. Решетова – М.: Машиностроение, 1968. – 163 288 с. 148. Ляшук О.Л. Дослідження резонансних коливань гнучких трубчастих скребкових конвеєрів двомірніх елементів [Текст] / О.Л. Ляшук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – 2013. – Вип.2(37). – С.73–78. 149. Ляшук О.Л. Основні ідеї методу Ван-Дер-Поля для коливань поздовжньо-рухомих привідних канатів транспортерів [Текст] / О.Л. Ляшук, Р.З. Золотий // Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. – 2013. – №2(9). – C.197–205. 150. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія і практикум з програмним забезпеченням / Душинський В. В. – К. : НТУУ “КПІ”, 1998. – 408 с. 151. Зажигаев Л. С. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романиков. – М. : Атомиздат, 1978. – 258 с. 152. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 279 с. 153. Oleg Lyashuk Andriy Dyachun, Roman Zolotuy, Olexandr Oleksyshyn, Yroslav Zamora, Zdenko Tkáč. 2013. – Results of Experimental Research of Granular Materials Transportation by Tubular Scraper Conveyors. In acta technologica agriculturae, 2013, no. 4, p.101-105, Nitra, Slovak Republic. ISBN 1335-2555. 154. Завражнов А. И. Механизация приготовления и хранения кормов / А. И. Завражнов, Д. И. Николаев. – М. : Агропромиздат, 1990. – 336 с. 155. Погорелый Л. В. Свеклоуборочные машины (конструирование и расчет) / [Л. В. Погорелый, П. В. Татьянко и др.]. – Киев : Техника, 1983. – 168 с. 156. Ляшук О.Л. Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування трубчастим скребковим конвеєром [Текст] / О.Л. Ляшук, Ів. Гевко, А.Є. Дячун // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – Вип.17. – С.187–193.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Ляшук22.pdf5,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools