Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29457
Title: Аналіз способів посилення залізобетонних будівельних конструкцій
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Шинкляр, Назар Вікторович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, канд.техн.наук, доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій
Тернопільський національний технічний імені Івана Пулюя , м. Тернопіль, здобувач вищої освіти факультету інженерії машин, споруд та технологій
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Аналіз способів посилення залізобетонних будівельних конструкцій / В.Б. Ігнатьєва, Н. В. Шинкляр // Логос: collection of scientific papers with proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Scientific discoveries: projects, strategies and development, 25 October 2019, Edinburgh, Scotland, UK. - European Scientific Platform, 2019. - Vol. 3. – C. 128-130. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-10-25/50
Conference/Event: Scientific discoveries: projects, strategies and development
Issue Date: 25-Oct-2019
Submitted date: 15-Oct-2019
Date of entry: 9-Dec-2019
Publisher: European Scientific Platform
Country (code): UA
Place of the edition/event: Edinburgh, Scotland, Україна
DOI: 10.36074/25.05.2019.v3
UDC: УДК 624.012.45
UDC 001(08)
Keywords: посилення
будівельні конструкції
способи
конструктивна схема
напружений стан
площа поперечного перерізу
армування
недоліки
Page range: 128-130
Abstract: Проведений аналіз стану проблеми посилення залізобетонних будівельних конструкцій.
Content: В процесі експлуатації будівель і споруд періодично виникає необхідність проведення ремонтів і посилення будівельних конструкцій. Це пояснюється різними впливами на будівельні конструкції, такими як вплив агресивних хімічних середовищ, перепланування, аварії. Крім того, до проведення ремонтів можуть змушувати допущені помилки при проектуванні або відхилення від проекту при проведенні будівельних робіт. На сьогоднішній день для посилення залізобетонних конструкцій існує безліч способів. У той же час існує проблема яка полягає у тому, що існуючі способи посилення будівельних конструкцій задовольняють не усі потреби сучасного користувача. Метою роботи є аналіз стану проблеми посилення залізобетонних будівельних конструкцій. Сьогодні для посилення несучої здатності будівельних конструкцій використовують два способи: традиційний і нетрадиційний. Традиційне посилення залізобетонних конструкцій здійснюється трьома основними способами. Перший спосіб - зміна конструктивної схеми. Цей спосіб є одним з найбільш ефективних, особливо для елементів, що згинаються. Його суть полягає в тому, що в елементах, що підсилюються встановлюють додаткові жорсткі і пружні опори [1]. Другий спосіб - збільшення площі поперечного перерізу за рахунок влаштуванням обойм, сорочок або односторонніх і двосторонніх нарощувань перетинів конструкцій. Цей спосіб відносно простий і економічний. Недоліками способу є небезпека корозії замонолічених в бетон сталевої арматури і руйнування бетону. Фізична несумісність матеріалів для ремонту зі «старим» бетоном ґрунтується на невідповідності їх міцності на стиск, розтяг, зсув, модулів пружності, коефіцієнтів температурного розширення [1]. Третій спосіб - зміна напруженого стану конструктивного елемента. Цей спосіб полягає в тому, що в розтягнутій зоні елемента, що підсилюється встановлюють переднапружені затяжки, а у колонах - попередньо напружені розпірки [1]. Спосіб підсилення конструкцій, що передбачає регулювання напружень, дозволяє зменшити зусилля, діючі в конструкції. До переваг посилення залізобетонних конструкцій зовнішніми арматурними елементами з попереднім напруженням відносяться: - простота виконання робіт; - можливість обстеження споруди протягом усього терміну її служби; - можливість заміни напружених арматурних елементів - можливість контролювати зусилля натягу. До недоліків можна віднести схильність до корозії та низьку вогнестійкість. Посилення будівельних конструкцій традиційним способом в деяких випадках буває важко або технічно неможливо, а іноді виявляється неефективним. До нетрадиційного способу відносять зовнішнє армування будівельних конструкцій будівель і споруд композиційними матеріалами, які існують у вигляді полотен, сіток і ламінатів, наприклад, з вуглеволокна. Їх застосування дозволяє поліпшити сейсмостійкість і несучу здатність конструкцій [2]. Зовнішнє армування, що передбачає приклеювання композитних матеріалів з вуглеволокна за допомогою спеціальних епоксидних смол, має ряд переваг: - висока міцність при розтягуванні; - високий модуль пружності; - стійкість практично до всіх агресивних середовищ - кислот, лугів і розчинників; - водонепроникність; - стійкість конструкцій в сейсмічно небезпечних зонах; - з'єднання з конструкцією тільки за допомогою клею; - невелику власну вагу, тобто, незначне додаткове навантаження на конструкцію; - легкість монтажу, що не вимагає спеціального оснащення; - можливість покриття фарбами, що дає можливість повністю приховати посилення [2]. Основні недоліки: - висока вартість композиційних матеріалів; - композиційні матеріали не володіють пластичними властивостями (погані пластичні властивості композиційних матеріалів не сприяють перерозподілу напружень в конструкції, що підсилюється) та їх руйнування носить крихкий характер; - відсутність опірності високим температурам, що вимагає додаткового захисту систем посилення протипожежними заходами. З огляду на високу вартість композитної вуглепластикової арматури, в ряді країн розробляється комбінована арматура. Така арматура складається з несучого сердечника з вуглепластика, покритого базальтовою оболонкою. Комбінована арматура дешевше ніж арматура з вуглепластика, але має більш низькі фізико-механічні властивості. З іншого боку, така арматура в кілька разів краще сталевої арматури. Висновки. Аналіз стану проблеми посилення залізобетонних будівельних конструкцій показав, що ця проблема освітлена сучасними дослідниками не в повній мірі і є великий потенціал для розробки нових способів посилення залізобетонних будівельних конструкцій й удосконалення вже існуючих.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29457
ISBN: 978-617-7171-83-5
Copyright owner: Participants of the conference; European Scientific Platform, 2019
URL for reference material: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-10-25/50
References (Ukraine): Дорофеев В.С., Заволока М.В., Заволока Ю.В., Заволока Ю.М. & Рогачко Е.И. Усиление железобетонных конструкций элементами внешнего армирования из высокоэффективных композитных материалов на основе высокопрочных волокон. Retrieved from https://docplayer.ru/76654787-Usilenie-zhelezobetonnyh-konstrukciy-elementami-vneshnego-armirovaniya-iz-vysokoeffektivnyh-kompozitnyh-materialov-na-osnove-vysokoprochnyh-volokon.html [in Ukraine]
2. Ovchinnikov I.G., Valiev S.N., Ovchinnikov I.I., Zinoviev V.S. & Umirov A.D. (2012). Use the composites for strengthening reinforced concrete: Experimental studies of the composites strengthening for flexural reinforced concrete structures. Интернет-журнал «Науковедение», (4). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/voprosy-usileniya-zhelezobetonnyh-konstruktsiy-kompozitami-1-eksperimentalnye-issledovaniya-osobennostey-usileniya-kompozitami [in Russia]
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezu Ihnatieva 25.10.2019.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools