Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29430
Title: Алгоритм опрацювання фотоплетизмографічного сигналу синфазним методом для визначення змін психоемоційного стану пацієнта у стоматології
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Стрембіцька, Оксана Іванівна
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Стрембіцька, О.І., Яворська, Є.Б. Алгоритм опрацювання фотоплетизмографічного сигналу синфазним методом для визначення змін психоемоційного стану пацієнта у стоматології / О.І. Стрембіцька, Є.Б. Яворська // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – С. 118-119.
Conference/Event: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2019)
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Publisher: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків
Country (code): UA
Place of the edition/event: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків
UDC: 519.218; 612.16
Page range: 118-120
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29430
ISBN: 978-966-6612-711-0
Copyright owner: Яворська Є.Б., 2019
Стрембіцька О.І., 2019
References (Ukraine): Індекс здоров’я України-2018: Результати загальнонаціонально дослідження / Укл. Степурко Т.Г. та ін. Київ, 2018. 175 с
Распространенность неотложных состояний в амбулаторной стоматологической практике г. Волгограда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rae.ru/forum2012/pdf/1115.pdf
Драган Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів / Я.П. Драган. – Львів : Центр стратег. досліджень еко-біотехнічних систем, 1997. – 361 с.
Стрембіцька О.І. Модель пульсового сигналу для оцінювання психоемоційного стану пацієнта у стоматологічній практиці / О.І. Стрембіцька, Є.Б. Яворська // XIII Міжнародна наукова конференція "Сучасні досягнення у науці та освіті" (6-13 вересня 2018 р., м. Нетанія, Ізраїль). – С. 13-16.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник.pdf7,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools