Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29419
Title: Методологічний підхід до розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств
Other Titles: Methodological Approach to the Development of Organizational and Economic Mechanism of Industrial Enterprises Internationalization
Authors: Крамар, Ірина Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Крамар І. Ю. Методологічний підхід до розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств. Modern Economics. 2019. № 15(2019). С. 122-128. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-17.
Bibliographic description (International): Kramar I. (2019). Methodological Approach to the Development of Organizational and Economic Mechanism of Industrial Enterprises Internationalization. Modern Economics, 15(2019), 122-128. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-17.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» Миколаївського національного аграрного університету
Keywords: методологія, інтернаціоналізація, ситуаційний підхід, організаційно-економічний механізм, ефективність діяльності, нейро-мережеве програмування
Abstract: У статті запропоновано використання еластичного інструментарію управління процесами інтернаціоналізації для забезпечення їх адаптації до змінних умов господарювання. Удосконалено методологічний підхід до розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств, який ґрунтується на трьох етапах: підготовчому, етапах формування та впровадження. Розроблено організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації промислових підприємств з метою забезпечення ефективності їх діяльності, що включає три види: економічну, організаційну і соціальну. Показано, що впровадження даного механізму дозволяє досягнути усіх трьох видів ефективності, синергетичним результатом чого буде можливість виходу промислових підприємств на зовнішні ринки, розширенню присутності на них або реалізація інтернаціоналізації в країні базування. Запропоновано ситуаційний полікритеріальний підхід до розроблення механізму управління процесами інтернаціоналізації промислових підприємств. Запропоновано показник оцінки рівня інтернаціоналізації – мультиплікаційний коефіцієнт інтернаціоналізації (МСІ), що базується на комбінації субкритеріїв діяльності підприємства в контексті інтернаціоналізації.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29419
Content type: Article
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern Economics.pdf342,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools