Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29297
Title: Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник
Other Titles: Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Рогатинський, Роман Михайлович
Affiliation: ТНТУ ім.І.Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Моделювання – дієвий інструментарій, що дозволяє пояснювати і прогнозувати досліджуваний спостережуваний об’єкт. Саме тому питанню моделювання управлінських процесів відводиться така вагома роль. Проблемами моделювання управлінських процесів присвячені роботи зарубіжних учених – А. Демодорана, М. Х. Мескон, Дж. Неймана, Л. Планкетт, Г. Хейла, О. Моргентейна, П. Скотта, М. Еддоуса, Р. Стенсфілда, К. Г. Корлі, С. Воллі і Дж. Р. Баума. З вітчизняних фахівців, які займалися вивченням моделювання в управлінні, можна відзначити роботи К. А. Багріновського, Є. В. Бережного, В. І. Бережного, В. Г. Болтянською, А. С. Большакова, В. П. Бусигіна, Г. К. Жданової, Я. Г. Неуйміна, А. І. Орлова, Г. П. Фоміна та ін.
Issue Date: Dec-2015
Submitted date: Dec-2015
Date of entry: 25-Nov-2019
Publisher: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2015.-200с.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2015.-200с.
Abstract: Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків- це матеріали навчального характеру, з описом сучасних методів та методик економіко-математичного математичного моделювання.Зібрано сучасні методики: модель Марковіца, Квазі-Шарпа для банківської діяльності національної економіки, прогнозування на основі ланцюгів Маркова соціально-економічних об'єктів.
Description: Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків- це матеріали навчального характеру, з описом сучасних методів та методик економіко-математичного математичного моделювання.Зібрано сучасні методики: модель Марковіца, Квазі-Шарпа для банківської діяльності національної економіки, прогнозування на основі ланцюгів Маркова соціально-економічних об'єктів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29297
Copyright owner: Гарматій Н.М.;Рогатинський Р.М.
Appears in Collections:Cемінар «Проблеми розміщення та поширення наукових публікацій через репозитарії відкритого доступу» (19 листопада 2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник_2015.docx45,23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools