Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29287
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Математичні методи в менеджменті і маркетингу" для студентів спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Математичні методи в менеджменті і маркетингу" для студентів спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання / укл. : М.Н. Гарматій. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. - 13 с.
Issue Date: Nov-2019
Submitted date: Nov-2019
Date of entry: 25-Nov-2019
Publisher: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2019.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Терноіль: ТзОВ "Видавництво Астон", 2019. - 13 с.
Keywords: моделювання бізнес процесів
теорія нечітких множин
сучасні інформаційні системи
Number of pages: 13
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито суть та методику самостійного опрацювання матеріали; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
Description: Матеріали методичного видання містять інформацію для самостійного опрацювання студентами спеціальності 051 "Економіка" з дисципліни "Математичні методи в менеджменті і маркетингу"
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29287
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2019
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools