Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29114

Title: Синергетичний ефект – необхідна умова розвитку інноваційних кластерів регіону
Authors: Берестецька, Олена Михайлівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2.
Bibliographic description (Ukraine): Розглянуто основні проблеми розвитку галузі текстильної промисловості.Визначено, що кластер може стати ідеальною моделлю для розвитку регіонів і в Україні, оскільки для цього маємо потужний потенціал.Ефект синергії обумовлений тим, що в рамках кластерних структур упорядковуються і розвиваються зв'язки між учасниками, стаючи більш тісними і продуктивними.
Journal/Collection: «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки»: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м.Тернопіль, 17 квітня 2019р.) Ч1.
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 28-Mar-2019
Publisher: м. Тернопіль - ТНЕУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Тернопіль - ТНЕУ
UDC: 33
BBK: 65.05.9 (Укр)
Keywords: кластер
синергетичний ефект
Page range: 21-24
Series/Report no.: Частина 1;
Abstract: В останні роки в країнах Європи, США та Японії широкого поширення і визнання набули інноваційні кластери як інструмент для підвищення конкурентоспроможності підприємств, регіонів і країни в цілому. Саме кластер може стати ідеальною моделлю для розвитку регіонів і в Україні, оскільки для цього існує потужний потенціал. Визначено основні напрямки, за якими проявляється синергетичний ефект інноваційного кластеру, оскільки він зможе вирішити ряд проблем, які виникають та накопичуються у діяльності виробничих підприємств.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29114
References (Ukraine): 1. Портер М. Конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 496 с.
2. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер. – 1999. – 416 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_20191114_102432.jpgтитульна сторінка збірника2,62 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_102512.jpgредакційна колегія2,58 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_102522.jpgзміст2,77 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_103208.jpgс.212,67 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_104552.jpgс.223,22 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_103422.jpgс.232,99 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_103449.jpgс.242,69 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools