Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29111
Title: Напрямки покращення процесів сепарації коренеплодів прутково-скребковими транспортерами
Authors: Гевко, Роман Богданович
Баліцький, Ігор Богданович
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Напрямки покращення процесів сепарації коренеплодів прутково-скребковими транспортерами. Р.Б. Гевко, І.Б. Баліцький. Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – С.94-96.
Issue Date: Sep-2019
Date of entry: 13-Nov-2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Миколаївський національний аграрний університет
UDC: 631.356
Keywords: сепарація
коренеплід
коренезбиральні машини
очищення вороху коренеплодів
рослинні рештки
Number of pages: 3
Abstract: Одним з показників якості виконання технологічного процесу коренезбиральними машинами є ступінь очищення вороху коренеплодів від домішок грунту та рослинних решток. Переважна більшість компонувальних схем таких машин передбачає основну сепарацію вороху буряків, як правило, шнековими, роторними, кулачковими та бітерними очисними робочими органами. Далі переміщення коренеплодів в технологічних руслах машин переважно є пасивним і здійснюється прутковими та скребковими транспортерами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29111
Copyright owner: Миколаївський національний аграрний університет
References (Ukraine): 1. Hevko R.B., Tkachenko R. I., Synii S.V., Flonts I.V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2016. Vol. 49, no. 2. РР. 53 – 60.
2. Ткаченко І.Г. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І.Г. Ткаченко, Ю.Б. Гладьо, Р.Б. Гевко, О.Б. Павелчак // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – Вип.7. – Луцьк: ЛДТУ. – 2000. – С. 260 – 266.
3. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II. Transilvania University Press Brasov, Romania. 2018. Vol. 11(60). № 1. РР. 127 – 138.
4. Булгаков В.М. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною / В.М. Булгаков, О.М. Павелчак, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Механізація сільськогосподарського виробництва. Вип.7. – Київ: НАУ. – 2000. – С. 7 – 12.
5. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський, О.Б. Павелчак. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk_tez_17-19_10_19-сторінки-1,95-97.pdf405,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools