Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29110
Title: До вибору раціональних параметрів каркасу шарнірно з’єднаних секцій гвинтових робочих органів конвеєрів
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Дунець, Богдан Олегович
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н.І. До вибору раціональних параметрів каркасу шарнірно з’єднаних секцій гвинтових робочих органів конвеєрів. Н.І. Хомик, Т.А. Довбуш, Б.О.Дунець. Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – С.57-59.
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Миколаївський національний аграрний університет
UDC: 621.867.42
Keywords: гвинтовий конвеєр
траєкторія
робочий орган
каркас
кут закручування
Number of pages: 3
Abstract: Широке впровадження гнучких гвинтових конвеєрів у виробничі процеси, які пов’язані з транспортуванням сипких сільськогосподарських матеріалів, дозволило б підвищити експлуатаційні показники таких типів конвеєрів. Це пов’язано з можливістю транспортувати сипкі матеріали по криволінійних трасах, які мобільно змінюють свою траєкторію, забезпечуючи тим самим, зміну зон забору та зон вивантаження матеріалів. Однак, застосування в таких конвеєрах суцільних гнучких спіралей шнеків не забезпечує належного ресурсу їх роботи, оскільки при роботі спіралей на криволінійних трасах (особливо на малих радіусах кривизни) вони швидко руйнуються внаслідок виникнення знакозмінних циклічних деформацій.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29110
Copyright owner: Миколаївський національний аграрний університет
References (Ukraine): 1. Baranovsky V.M., Hevko R.B., Dzyura V.O., Klendii O.M., Klendii M.B., Romanovsky R.M. Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder. INMATEH: Agricultural engineering, Bucharest/Romania. 2018. Vol. 54, no.1. PР. 15-24, Bucharest, Romania.
2. Hevko B.М., Hevko R.В., Klendii O.M., Buriak M.V., Dzyadykevych Y.V., Rozum R.I. Development of design and investigation of operation processes Improvement of machine safety devices. Acta Polytechnica. Czech Technical University in Prague. 2018. Vol. 58. № 1. РР. 17-25
3. Гевко Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.М. Розум, М.Б. Клендій та ін.. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 180 с.
4. Гевко Р.Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, М.Р. Гевко, М.Б. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2009. – № 1 - С. 212 – 216.
5. Hevko R., Vitrovyi A., Klendii O., Liubezna I. Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series I. Transilvania University Press Brasov, Romania. 2017. Vol. 10(59). № 2. РР. 39-46.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk_tez_17-19_10_19-сторінки-1,58-60.pdf479,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools