Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29100
Title: Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин
Authors: Пилипець, Михайло Ількович
Комар, Роман Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Пилипець М. І., Комар Р. В. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин : методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Тернопіль : ТНТУ, 2019. 58 с.
Issue Date: 3-Jul-2019
Submitted date: 3-Jul-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Abstract: У методичних вказівках розглянуто тематику, основні завдання та методику виконання лабораторних занять з дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин». Детально висвітлено особливості виконання кожної роботи, наведено необхідні нормативно-довідкові дані, вимоги до оформлення та приклади виконання окремих завдань. Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія».
Content: Вступ
1 Мета і завдання дисципліни
2 Тематика лабораторних занять
3 Порядок виконання та оформлення звітів лабораторних робіт
4 Лабораторна робота №1. Дефекти основних видів заготовок
5 Лабораторна робота №2. Параметри ливникової системи
6 Лабораторна робота №3. Разові форми для виготовлення відливок
7 Лабораторна робота №4. Точність литих заготовок
8 Лабораторна робота №5. Відцентрове лиття з різними осями обертання
9 Лабораторна робота №6. Технологічні характеристики штамповок
10 Лабораторна робота №7. Вибір обладнання для методів обробки тиском
11 Лабораторна робота №8. Розкрій матеріалу для листового штампування
12 Лабораторна робота №9. Режими виготовлення зварних заготовок
Перелік посилань
Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29100
Copyright owner: © Пилипець Михайло Ількович, Комар Роман Васильович, 2019
References (Ukraine): 1. Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підручник / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с.
2. Гевко Б. М. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин : / Б. М. Гевко, М. І. Пилипець, В. В. Васильків, Д. Л. Радик. – Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2009. – 457 с.
3. Дусанюк Ж. П. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навчальний посібник / Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 199 с.
4. Дусанюк Ж. П. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування : навчальний посібник / Ж. П. Дусанюк, І. О. Сивак, С. В. Дусанюк, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 106 с.
5. Клименков С. С. Проектирование и производство заготовок в машиностроении : учебное пособие для вузов / С. С. Клименков. – Мн. : Техноперспектива, 2008. – 407 с.
6. Руденко П. О. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин : підручник / П. О. Руденко, Ю. О.Харламов, О. Г. Шустик. – Київ : ІСДО, 1993. – 304с.
7. Комар Р.В., Дзюра В.О. Курс лекцій з дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів всіх форм навчання за напрямком підготовки 6.090202 «Інженерна механіка» спеціальностей 7.090202 та 7.090203. – Тернопіль, 2011. – 30 с.
8. Дефекты стальных заготовок и металлопродукции Белорусского металлургического завода : справочник-атлас / под общ. ред. Савенка А.Н. – Санкт-Петербург : Девиз, 2014. – 325 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TMVZDM_lb.pdf3,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools