Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29027
Title: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, каф. ЕФ
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укл. : І.Г. Химич. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 111 с.
Issue Date: Oct-2019
Submitted date: Oct-2019
Date of entry: 23-Oct-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
Keywords: звітність підприємства
баланс
активи
пасиви
прибуток
збиток
інвентаризація
статті
Page range: 111
Abstract: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» призначений для надання допомоги студентам під час проведення лекційних занять, а також самостійного опрацювання теоретичного матеріалу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29027
Copyright owner: © Химич І.Г., 2019
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
opornyy_konspekt_Zvit_P.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools