Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28969
Title: Метод відновлення комунікативної функції мови людини
Authors: Дозорська, Оксана Федорівна
Яворська, Євгенія Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини/ О.Ф. Дозорська, Є.Б. Яворська//Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции:«Развитие науки в XXI веке»(уровень стандарта, академический уровень).–Харьков: научно-информационный центр «Знание», 2016.– Ч. 1–С. 38-41.
Conference/Event: X международноя заочноя конференция: «Развитие науки в XXI веке»
Issue Date: 2016
Country (code): UA
Place of the edition/event: Харків
UDC: 082
Keywords: комунікативна функція мови
електроенцефалографічний сигнал
електроміографічний сигнал
language communicative function
electromyographic signal
electroencephalographic signal
Page range: 38-41
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28969
ISSN: 6827-0151
Copyright owner: Дозоська О.Ф., 2016
Яворська Є.Б.,2016
References (Ukraine): 1. Яворська Є.Б. Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини [Текст] / Є.Б. Яворська, М.В. Бачинський, О.Ф. Дозорська // Сборник научных трудов Sworld. –Выпуск 4(37). Том 7. –Иваново: МАРКОВА АД, 2014. –С. 44-46
2. Бачинський М.В. Обгрунтування способу відбору біосиґналів для задачі віднов-лення комунікативної функції мови людини [Текст] / М.В. Бачинський, О.Ф. Дозорська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування» / –Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 9-10 червня 2015 р.), 2015. –С. 71-73.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharkiv_february_2016_part_1.pdf4,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools