Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28950
Title: Канатні механізми для завантаження складських приміщень штучними вантажами
Authors: Гевко, Роман Богданович
Никеруй, Юрій Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Канатні механізми для завантаження складських приміщень штучними вантажами. Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй / Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2019», випуск 5. – Херсон: ХНТУ, 2019. - С. 35-37.
Issue Date: 10-Sep-2019
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон: ХНТУ
UDC: 621.33
Keywords: завантаження
складські приміщення
вантажі
транспортери
коливання
рама
Page range: 35-37
Abstract: Процеси завантаження складських приміщень штучними вантажами переважно здійснюються роликовими та стрічковими транспортерами. При цьому траєкторія переміщення вантажів в проекції на горизонтальну площину може формуватись за допомогою окремих дискретно встановлених транспортерів. Однак, такі типи транспортерів є конструктивно складними та матеріаломісткими, але їх застосування є економічно виправданим при значних трасах транспортування вантажів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28950
Copyright owner: Гевко Р.Б., Никеруй Ю.С.
References (Ukraine): 1. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин.- К.: Вища школа. - 1988. - 426 с. 2. Гевко Р.Б. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника // Р.Б. Гевко, І.І. Павх, Ю.Б. Гладьо, І.Г. Ткаченко / Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. - Луцьк, 1999. - С. 48-55. 3. Рогатинський Р.М. Канатний механізм завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №125377 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.М. Рогатинський, Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко. Заявка № u201711503. Заявл. 24.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл.№ 9. 4. Никеруй Ю.С. Канатний механізм для завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №130576 МПК B 65 G 7/00 / Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, Б.В.Погріщук, Н.В.Добіжа. Заявка № u201807507. Заявл. 04.07.2018. Опубл. 10.12.2018. Бюл.№ 23. 5. Гевко Р.Б. Канатний механізм завантаження секційного складського приміщення. Патент України на корисну модель №133964 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй, І.Г. Ткаченко, О.Л. Ляшук, Б.В. Погріщук. Заявка № u201811869. Заявл. 30.11.2018. Опубл. 25.04.2019. Бюл.№ 8.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали СТПК-2019 (2).pdf659,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools