Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28842

Title: Кінематичний аналіз плоского важільного механізму програмними засобами
Other Titles: Software for kinematic analysis of flat leverage mechanism
Authors: Ступак, Олександр
Цибульник, Сергій
Tsybulnyk, Serhii
Stupak, Oleksandr
Affiliation: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна
Bibliographic description (Ukraine): Ступак О. Кінематичний аналіз плоского важільного механізму програмними засобами / Олександр Ступак, Сергій Цибульник // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 241–244. — (Автоматизація, компютерні технології та робототехніка).
Bibliographic description (International): Tsybulnyk S., Stupak O. (2019) Kinematychnyi analiz ploskoho vazhilnoho mekhanizmu prohramnymy zasobamy [Software for kinematic analysis of flat leverage mechanism]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 241-244 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 2019
Conference/Event: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
FOP Palyanitsa V. A.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20-21 червня 2019 року
20-21 June 2019
UDC: 004.4
621.01
Keywords: Кінематичний аналіз
важільний механізм
мова програмування Processing
Kinematic analysis
flat leverage mechanism
Processing programming language
Number of pages: 4
Page range: 241-244
Start page: 241
End page: 244
Abstract: У наш час завдання кінематичного аналізу механізмів найчастіше вирішуються графічними або аналітичними методами. З розвитком мов програмування та можливостей відповідних середовищ розробки стає можливою реалізація кінематичного аналізу плоских важільних механізмів програмними методами. Запропонована реалізація являється комбінованим графоаналітичним методом, оскільки аналітичне рішення засноване на графічних побудовах та рішенні відповідних геометричних задач. За допомогою мови програмування Processing реалізовано програмне забезпечення для кінематичного аналізу простих важільних механізмів.
With the development of programming languages it is possible to implement a kinematic analysis of flat leverage mechanisms by software methods. On the basis of Processing programming language software for kinematic analysis was implemented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28842
ISBN: 978-617-7331-85-7
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2019
URL for reference material: https://studbooks.net/1834565/tovarovedenie/postroenie_planov_polozheniy_mehanizmov
References (Ukraine): 1. Reas C. Getting Started with Processing / C. Reas, B. Fry. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2010. – 208p.
2. Построение планов положений механизмов [Online]. URL: https://studbooks.net/1834565/tovarovedenie/postroenie_planov_polozheniy_mehanizmov. Дата звернення: Травень, 2019р.
References (International): 1. Reas C. Getting Started with Processing, C. Reas, B. Fry, Sebastopol: O'Reilly Media, 2010, 208p.
2. Postroenie planov polozhenii mekhanizmov [Online]. URL: https://studbooks.net/1834565/tovarovedenie/postroenie_planov_polozheniy_mehanizmov. Date of appeal: Traven, 2019y.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.