Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28809

Title: ROC-аналіз методів параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу
Other Titles: ROC-analysis of methods parametric identification of the computational model low-intensive electroretinosignal
Authors: Тимків, Павло Олександрович
Демчук, Любомир
Tymkiv, Pavlo
Demchuk, Liubomyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Тимків П. О. ROC-аналіз методів параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу / Павло Тимків, Любомир Демчук // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 142–145. — (Біомедична інженерія).
Bibliographic description (International): Tymkiv P., Demchuk L. (2019) ROC-analiz metodiv parametrychnoi identyfikatsii obchysliuvalnoi modeli nyzkointensyvnoho elektroretynosyhnalu [ROC-analysis of methods parametric identification of the computational model low-intensive electroretinosignal]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 142-145 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 2019
Conference/Event: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
FOP Palyanitsa V. A.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20-21 червня 2019 року
20-21 June 2019
UDC: 53.05
617.753
Keywords: електроретиносигнал
низька інтенсивність
фільтр Калмана
часова складність
ROC-аналіз
AUC
GINI
electroretinosignal low intensity
Kalman filter
time complexity
ROCanalysis
AUC
GINI
Number of pages: 4
Page range: 142-145
Start page: 142
End page: 145
Abstract: Відомі роботи в яких запропоноване застосування фільтру Калмана та методи параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу. Проте використаний метод прямого направленого перебору (пошуку) коефіцієнтів, має значну часову складність, що унеможливлює автоматизоване застосування і переналаштування фільтру. Тому використовують удосконалений метод визначення коефіцієнтів математичної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу шляхом перебору у декілька ітерацій зі зміною кроку перебору. Виникає необхідність оцінювання удосконаленого методу параметричної ідентифікації на основі ROC-аналізу
The ROC-analysis of the advanced method for determining the coefficients of the mathematical model of low-intensity electrodynamics was conducted, and the AUC and GINI index were determined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28809
ISBN: 978-617-7331-85-7
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2019
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.