Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28796

Title: Модернізація станції спостереження електромагнітного поля в діапазоні наддовгих хвиль
Other Titles: Modernization of vlf electromagnetic field monitoring station
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Чайковський, Андрій
Кругльов, Володимир Васильович
Стрембіцький, Михайло Олексійович
Пастернак, Юрій Володимирович
Palamar, Mykhaylo
Chaikovskyi, Andrii
Kruglov, Volodymyr
Strembitskiy, Mykhaylo
Pasternak, Yuriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Модернізація станції спостереження електромагнітного поля в діапазоні наддовгих хвиль / Михайло Паламар, Андрій Чайковський, Володимир Кругльов, Михайло Стрембіцький, Юрій Пастернак // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 102–104. — (Обчислювальні методи та засоби в радіотехніці і приладобудуванні).
Bibliographic description (International): Palamar M., Chaikovskyi A., Kruglov V., Strembitskiy M., Pasternak Y. (2019) Modernizatsiia stantsii sposterezhennia elektromahnitnoho polia v diapazoni naddovhykh khvyl [Modernization of vlf electromagnetic field monitoring station]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 102-104 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 2019
Conference/Event: Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця
Issue Date: 20-Jun-2019
Publisher: ФОП Паляниця В. А.
FOP Palyanitsa V. A.
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20-21 червня 2019 року
20-21 June 2019
UDC: 621.371
Keywords: радіотехнічний моніторинг
АЦП
наддовгі хвилі
radio monitoring
ADC
VLF band
Number of pages: 3
Page range: 102-104
Start page: 102
End page: 104
Abstract: Розглянуто структуру модернізованої станції радіотехнічного моніторингу електромагнітного поля в діапазоні наддовгих хвиль. Запропоновано використання паралельного аналогово-цифрового перетворення вимірювальних каналів та GPS- корегованого генератора для синхронізації географічно рознесених станцій.
Architecture of revised VLF radio monitoring station is considered. Use of parallel ADC channel acquisition and GPSDO for geographically distinct station synchronization is proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28796
ISBN: 978-617-7331-85-7
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2019
URL for reference material: https://gcsk.gov.ua/radiotexnichnijmonitoring
References (Ukraine): 1. Burke C. P., Jones D. L. Global radiolocation in the lower ELF frequency band // J. Geophys. Res. — 1995. — Vol. 100, no. D12. — Pp. 26263–26271.
2. Лящук О. І. Комплексні підходи до пошуку ймовірних провісників землетрусів в районі гір Вранча [Текст] / О. І. Лящук, В. Ю. Савельєв, В. М. Павлович // Геодинаміка. – 2007. – № 1(6). – С. 55-59.
3. Головний центр спеціального контролю: Радіотехнічний моніторинг [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://gcsk.gov.ua/radiotexnichnijmonitoring. html
References (International): 1. Burke C. P., Jones D. L. Global radiolocation in the lower ELF frequency band, J. Geophys. Res, 1995, Vol. 100, no. D12, Pp. 26263–26271.
2. Liashchuk O. I. Kompleksni pidkhody do poshuku ymovirnykh provisnykiv zemletrusiv v raioni hir Vrancha [Text], O. I. Liashchuk, V. Yu. Saveliev, V. M. Pavlovych, Heodynamika, 2007, No 1(6), P. 55-59.
3. Holovnyi tsentr spetsialnoho kontroliu: Radiotekhnichnyi monitorynh [Electronic resource] , Access mode : https://gcsk.gov.ua/radiotexnichnijmonitoring. html
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.