Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28733
Title: Роль літакобудування у розвитку національної економіки
Authors: Федишин, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів, 15 травня 2019 р. Кременчук. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019.– 476 с.
Conference/Event: Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів, 15 травня 2019 р. Кременчук
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Publisher: ПП Щербатих О.В.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
Keywords: літакобудування, національна економіка, промисловість, машинобудування
Page range: 462-464
Description: В економіці України авіаційна промисловість відіграє важливу роль у створенні валового внутрішнього продукту та зайнятості населення, однак на сьогоднішній день, існує потреба у цілеспрямованому підході до пошуку можливих методичних шляхів вивчення питань, проблем та вироблення адекватних пропозицій, пов’язаних із розвитком галузі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28733
ISBN: 978-617-639-175-3
References (Ukraine): Хроніка пікіруючої галузі, або Як Україна втрачає літакобудування. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/21/639792/
Калиновський А.О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України / А.О. Калиновський, Н.І.Горбаль, Н.Л. Калиновська // Бізнес-інформ. – 2016. – № 8. – С. 88-94
Гожуловський С. С., Чорна Т.М. Аналіз інвестиційної привабливості літакобудування України / С. С. Гожуловський, Т.М. Чорна // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 260 с. С. 63-66
П’ять кроків з порятунку вітчизняного літакобудування. Електронний ресурс. Режим доступу: https://defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools