Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28732
Title: Роль макроекономічних чинників у розвитку України: їх аналіз та оцінка
Authors: Федишин, Ірина
Affiliation: ТНТУ імені І.Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): У статті досліджено динаміку валового внутрішнього продукту України за пе- ріод 2010–2015 років, а також подано оцінку впливу окремих факторів та чинників на темпи його зростання і скорочення. Визначено особливості зміни реального та но- мінального ВВП. Наводиться системна природа економічної кризи в Україні, що по- силюється кризою політичною. Сформульовано основні причини, що поглиблюють кризові явища в державі. Запропоновано пріоритетні заходи із стабілізації обсягів ВВП в сучасних умовах політичної та економічної кризи.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Publisher: Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 11(1)
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Дніпро
UDC: 336:338.2
Keywords: номінальний, реальний ВВП, дефлятор ВВП, соціально-економічний розвиток, конкурентоспроможність
Page range: 31-37
Abstract: У статті досліджено динаміку валового внутрішнього продукту України за пе- ріод 2010–2015 років, а також подано оцінку впливу окремих факторів та чинників на темпи його зростання і скорочення. Визначено особливості зміни реального та но- мінального ВВП. Наводиться системна природа економічної кризи в Україні, що по- силюється кризою політичною. Сформульовано основні причини, що поглиблюють кризові явища в державі. Запропоновано пріоритетні заходи із стабілізації обсягів ВВП в сучасних умовах політичної та економічної кризи.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28732
Copyright owner: © Федишин І.Б., 2017
References (Ukraine): Сітковська А. О. Конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційних відносин / А. О. Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 38–40.
Валовой внутренний продукт Украины. Фінансовий портал Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //index.minfin.com.ua /index /gdp /
Фатюха Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. –С. 23–30.
Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010–2014 роки [Електронний ресурс]. Статистичний збірник. Державна служба статистики України / за редакцією І. М. Нікітіної, Київ, 2015. – C.18 Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua
За останні тижні припинило роботу 128 тисяч приватних підприємців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //opendatabot.com /blog /23-fopagedec
ВВП України та його вплив на життя українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //publicaudit.com.ua /reports-on-audit /vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv /
Сіденко В.Р., Жовкла І. І., Немиря Г. М. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження / Сіденко В. Р., Жовкла І. І., Немиря Г. М. – Київ, 2004. –88с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools