Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28679
Title: Вплив пластифікуючих добавок на міцність важкого бетону
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Бень, Володимир Михайлович
Affiliation: Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Вплив пластифікуючих добавок на міцність важкого бетону / В.Б. Ігнатьєва, В.М. Бень // Осінні наукові читання: XXII міжнар. науково-практ. інтернет-конф., 28 вересня 2018 р., Вінниця: матеріали. – Вінниця, 2018. – Ч. 3. - С. 13-15
Conference/Event: XXII міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Осінні наукові читання"
Issue Date: 28-Sep-2018
Submitted date: 20-Sep-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вінниця
UDC: 691.542
Keywords: пластифікуючі добавки
міцність
важкий бетон
Page range: 13-15
Abstract: Проведено дослідження впливу вмісту пластифікуючої добавки Вестпласт Т-1Р (лігносульфонат модіфікованій полікарбоксілатом) і добавки CHRYSO Fluid Premia 196, на міцність важкого бетону. Встановлено, що міцність бетону при однаковій витраті добавок Вестпласт Т-1Р і CHRYSO Fluid Premia 196 збільшується практично однаково, прогрів залізобетону також зменшується практично однаково, але враховуючи вартість добавки Вестпласт Т-1Р, впровадження її у виробництво дає економічний ефект у розмірі 46 грн. на 1 м3.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28679
Copyright owner: © Ігнатьєва В.Б., Бнь В.М., 2018
URL for reference material: http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B03_28092018.pdf
References (Ukraine): Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона / .Изотов В.С., Соколова Ю.А.. – М.: Палеотип, 2006. – 244 с.
Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика / Батраков В.Г. - М., 1998. - 768 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf 28.09.2018.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools