Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28656
Title: Дослідження параметрів взаємодії зернового матеріалу із поверхнею еластичної секції шнека
Authors: Гевко, Роман Богданович
Залуцький, Сергій Зіновійович
Троханяк, Олександра Миколаївна
Синій, Сергій Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Луцький національний технічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Дослідження параметрів взаємодії зернового матеріалу із поверхнею еластичної секції шнека [Текст] / Р. Б. Гевко, C. З. Залуцький, О. М. Троханяк, С. В. Синій // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. — Луцьк, 2019 — Вип. 42. — С. 3-12.
Issue Date: 28-May-2019
Publisher: Луцький національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцький національний технічний університет
UDC: 631.3.00
Keywords: секція
зерновий матеріал
півсфера-конус
інтенсивність
шнек
сили
модуль пружності
початковий кут
Page range: 3-12
Abstract: У статті запропоновано нову конструкцію шнека з секційною еластичною поверхнею, яка призначена для зменшення ступеня пошкодження зернового матеріалу при його транспортуванні. Проведено теоретичний розрахунок взаємодії зернини з еластичною секцією шнека. Наведено результати експериментальних досліджень
Description: Шнекові конвеєри отримали широке використання під час транспортування сільськогосподарських матеріалів. Однак при їх переміщенні виникає значне пошкодження транспортованих тіл, що відбувається внаслідок попадання частинок у зазор між поверхнею обертання шнека та нерухомою внутрішньою поверхнею кожуха, що також призводить до підвищення енерговитрат. Проблема зниження пошкодження зернових матеріалів при їх транспортуванні шнековими робочими органами, незважаючи на значну кількість досліджень, які пов’язані з визначенням оптимальних параметрів гвинтових робочих органів, є не повністю вирішеною. Суттєвого зменшення пошкодження сільськогосподарських матеріалів при їх транспортуванні можна досягнути шляхом застосування еластичних поверхонь робочих органів, що дозволить мінімізувати пошкодження та енергоємність технологічного процесу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28656
ISSN: 2307-1699
Copyright owner: Гевко Р.Б.
Залуцький С.З.
Троханяк О.М.
Синій С.В.
References (Ukraine): 1. Baranovsky V. M., Hevko R. B., Dzyura V. O., Klendii O. M., Klendii M. B., Romanovsky R. M. Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder // INMATEH: Agricultural engineering, vol.54, no.1., , 2018, pp. 15-24, Bucharest, Romania. 2. Бойко А.І., Куликівський В.Л. Дослідження контактної взаємодії зерна в зазорі “виток-кожук” шнекових живильників зерноочисних машин // Науковий вісник НУБіПУ. – К. : Ред-вид. відділ НУБіПУ, 2011. – Вип. 166. Техніка та енергетика АПК. – С. 267-274. 3. Гевко Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів : монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік. – Тернопіль : Астон, 2012. – 204 с. 4. Гевко Р. Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій та ін. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 180 с. 5. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. (2015) – Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface // INMATEH: Agricultural engineering, vol.46, no.2, 2015, pp. 33-138, Bucharest, Romania. 6. Hevko R.B., Yazlyuk B.O., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Klendii O.M., Pankiv V.R. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors, // INMATEH: Agricultural engineering, vol.51, no.1, 2017, pp.49-59, Bucharest, Romania. 7. Hevko R.B., Strishenets O.M., Lyashuk O.L., Tkachenko I.G., Klendii O.M., Dzyura V.O. Development of a pneumatic screw conveyor design and substantiation of its parameters, / INMATEH: Agricultural engineering, vol.54, no.1, 2018, pр.153-160, Bucharest, Romania. 8. Ловейкін В., Рогатинська Л. Модель транспортування сипкого вантажу швидкохідними гвинтовими конвеєрами з еластичними робочими органами // Вісник ТНТУ ім. І. Пулюя, вип. 16, 2011, Тернопіль, С. 66-70. 9. Lyashuk O.L., Rogatynska O.R., Serilko D.L. Modelling of the vertical screw conveyer loading // INMATEH Agricultural Engineering, vol.45, no.1, 2015, pp.87-94, Bucharest, Romania. 10. Lyashuk О.L., Sokil M.B., Klendiy V.М., Skyba O.P., Tretiakov O.L., Slobodian L.М., Slobodian N.O. Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture // INMATEH Agricultural Engineering, vol.55, no.2, 2018, pp.35-44, Bucharest, Romania. 11. Manjula E.V.P.J., Hiromi W.K. Ariyaratne, Ratnayake Chandana, Morten C. Melaaen A review of CFD modelling studies on pneumatic conveying and challenges in modelling offshore drill cuttings transport // Powder Technology, Vol.305, 2017, pp.782-793. 12. Гевко Р.Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень / Р.Б. Гевко, С.З. Залуцький // Вісник інженерної академії України. – К. : 2015. – № 1. – С. 242-247. 13. Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Ткаченко І.Г., Клендій O.M. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою // Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вип.11, Харків, 2018, С.81-90. 14. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Hladyo Y.B., Tkachenko I.G., Lyashuk O.L., Pavlova O.M., Pohrishchuk B.V., Trokhaniak O.M., Dobizha N.V. Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface // INMATEH Agricultural Engineering, vol.57, no.1, 2019, pp.123-134, Bucharest, Romania. 15. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов // Наукова думка, Київ, 1988, 736 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СГМ Луцьк 05.2019 вип 42 с.3 (1).pdf850,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools