Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28330
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Програмування мікроконтролера i8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Керування двигуном постійного струму
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Програмування мікроконтролера i8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Керування двигуном постійного струму" з курсу "Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами". Автор: Медвідь В.Р., Тернопіль: ТНТУ, 2019- 7 с.
Issue Date: 6-Jun-2019
Submitted date: 6-Jun-2019
Publisher: ТНТУ ім І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя
Keywords: мікропроцесор
мікроконтролер
MCS-51
i8051
Abstract: Лабораторна робота присвячена розгляду керування двигунами постійного струму від широкорозповсюджених однокристальних мікро-ЕОМ сімейства MCS-51. Методичні вказівки орієнтовані на студентів, котрі навчаються за напрямом підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і можуть бути корисні особам, що вивчають споріднені дисципліни.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28330
Copyright owner: В.Р. Медвідь
References (Ukraine): Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В. В. Сташин и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 224 с
Микропроцессоры / Под ред. Преснухина Л.Н., т. 1, 2, 3. - М.: Высшая школа, 1986.
Бойко Н.П., Стеклов В.К. Системы автоматического управления на базе микро-ЭВМ. - К.: Техника, 1989. - 182 с.
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab05.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools