Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28070
Title: Технологія виготовлення деталей класу «Порожнисті циліндри» (втулки): методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія обробки типових деталей та складання машин» та «Технологія машинобудування»
Authors: Паливода, Юрій Євгенович
Дячун, Андрій Євгенович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Технологія виготовлення деталей класу «Порожнисті циліндри» (втулки) : Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисциплін «Технологія обробки типових деталей та складання машин» та «Технологія машинобудування» / Укладачі: Паливода Ю. Є, Дячун А. Є. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 56 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.01+621.85
Page range: 56
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисциплін “Технологія обробки типових деталей та складання машин” та “Технологія машинобудування”. В даних методичних вказівках приведені загальні характеристики втулок, як представників класу деталей “Порожнисті циліндри.” Сформульовані технологічні вимоги до них, розглянуті типові методи оброблення, наведені приклади типових технологічних процесів виготовлення втулок. У даній роботі викладені вказівки щодо призначення режимів оброблення та розрахунку машинного (технологічного) часу на оброблення внутрішніх поверхонь отворів малого і великого діаметрів, а також приведені довідкові матеріали з вибору припусків на оброблення цих поверхонь. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей: 131 “Прикладна механіка” і 133 “Галузеве машинобудування”.
Content: 1. Загальні відомості та особливості оброблення деталей класу «Порожнисті циліндри»…5 2. Характеристика втулок…5 3. Метод оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь…8 Рекомендації для виконання індивідуальних завдань…35 4.1 Призначення режимів оброблення отворів малого діаметру в деталях класу «Порожнисті циліндри»…35 4.1.1 Оброблення свердлінням та розсвердлюванням…35 4.1.2 Оброблення зенкеруванням…39 4.1.3. Оброблення розвертуванням…41 4.2. Призначення режимів оброблення деталі класу «Порожнисті циліндри» з великим отвором…42 4.2.1. Оброблення розточуванням…45 4.2.2. Оброблення внутрішнім шліфуванням…45 5. Індивідуальні завдання і методичні вказівки до їх виконання…46 5.1. Алгоритм розроблення технології виготовлення деталі класу «Порожнисті циліндри» малого діаметру…47 .2. Алгоритм розроблення технології виготовлення деталі класу «Порожнисті циліндри» великого діаметру…49 ДОДАТОК А. Вихідні дані для виконання індивідуального завдання щодо розроблення технології виготовлення отворів малого діаметр…51 ДОДАТОК Б. Вихідні дані для виконання індивідуального завдання щодо розроблення технології виготовлення отворів великого діаметру…52 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…53 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ…54
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28070
Copyright owner: © Паливода Ю. Є., Дячун А. Є., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Криворучко О. М. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для студентів за фахом 7.090202 заочної форми навчання / О. М Криворучко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 24 с.
2. Маракулин И. В. Краткий справочник технолога тяжелого машиностроения / И. В. Маракулин. – М.: Машиностроение, 1987. – 464 с.
3. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под ред. А. А. Панова. – М.: Машиностроение, 1988. – 736 с.
4. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т. 1. – 665 с.
5. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т. 2. – 496 с.
6. Ткачев А. Г., Шубин И. Н. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: Учебное пособие / А. Г. Ткачев, И. Н. Шубин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 112 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Met_Tekhnolohiya vyhotovlennya detaley.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools