Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27989
Title: Algorithm Reliability of Kalman Filter Coefficients Determination for Low-Intensity Electroretinosignal
Authors: Тимків (Tymkiv), Павло (Pavlo)
Лещишин (Leshchyshyn), Юрій (Yuriy)
Bibliographic description (Ukraine): [1] Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches. [2] Finkelstein D., Gouras P., Hoff M, Human electroretinogram near the absolute threshold of vision, Investigative Ophthalmology, vol. 7, pp.214-218, April 1963. [3] Hecht S. Energy, Quanta and Vision. Journal of General Physiology, pp.819 – 840, July 1942. [4] Tkachuk R.A., Optymizaciya retynografichnoyi systemy dlya vyyavlennya pryhovanogo biologichnogo vplyvu na organizm lyudyny “Optyko-elektronni informacijno-energetychni texnologiyi”, vol. 2., pp.145-152, 2009. [5] Tkachuk R. Metod pobudovy biotexnichnoyi systemy dlya ocinyuvannya elektroretynogram z pidvyshhenymy virogidnistyu ta efektyvnistyu,”Visnyk TDTU”, vol.14, pp.102-110, 2009. [6] Tymkiv P.O., V.P. Zabytivskyj, B.I. Yavorskyj., Syntez filtru Kalmana dlya opracyuvannya nyzko intensyvnogo elektroretynosygnalu. "Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesax", Hmelnyczkyj, vol.1, pp.168-176, 2016 [7] Tymkiv Pavlo, Udoskonalennya metodu opracyuvannya nyzkointensyvnogo elektroretynosygnalu. „Teoretychni ta prykladni aspekty radiotexniky i pryladobuduvannya”, T:TNTU, pp.123-125, June 2017. [8] Tymkiv P.O., Veryfikaciya udoskonalenogo metodu vyznachennya koeficiyentiv filtru Kalmana u nyzkointensyvnij elektroretynografiyi, „Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnyh texnologij”, T.:TNTU, pp.22-23, May 2018. [9] Dragan Ya.P., Hvostivskyj M.O., Shadrina G.M., Metod vyyavlennya elektropotencialnogo vidguku sitkivky oka u sumishi iz zavadamy, „Visnyk Ternopilskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu”, Ternopil: TDTU im. I.Pulyuya, vol. 1, pp. 136-141, 2007 [10] Rilk A.J. The Flicker Electroretinogram in Phase Space: Embeddings and Techniques, Aalen, 93p, 2003. [11] Tkachuk R. A., Optymalna obrobka elektroretynosygnalu dlya vyznachennya formy elektroretynogramy, “Vymiryuvalna texnika ta metrologiya”, vol. 70, pp. 9-13, 2009. [12] R. Tkachuk, Metod pobudovy optymalnoyi obrobky elektroretynosygnalu ta ocinyuvannya virogidnosti yiyi rezultatu. Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesah, vol. 2. pp.156-162, 2008 [13] R.A. Tkachuk, Metod rekursyvnogo optymalnogo ocinyuvannya elektroretynogramy. “Information Extraction and Proces”, Issue 31 (107), pp. 60-64, 2009. [14] Tkachuk R., Matematychna model ta optymalna obrobka elektroetynosygnalu v zadachax oftalmodiagnostyky, “Visnyk TDTU”, vol. 14, pp. 142-148, 2009. [15] Leshchyshyn Yu.Z., Vyiavlennia periodychno korelovanoi variabelnosti sertsevoho rytmu za kryteriiem Neimana-Pirsona, “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva”, Lviv:Ukrainska akademiia drukarstva, vol. 18, pp. 214-211, 2007. [16] Shakhtaryn B.Y. Obnaruzhenye syhnalov: ucheb. posobye. “M.:Helyos ARV”, 488 p., 2006
Bibliographic description (International): [1] Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches. [2] Finkelstein D., Gouras P., Hoff M, Human electroretinogram near the absolute threshold of vision, Investigative Ophthalmology, vol. 7, pp.214-218, April 1963. [3] Hecht S. Energy, Quanta and Vision. Journal of General Physiology, pp.819 – 840, July 1942. [4] Tkachuk R.A., Optymizaciya retynografichnoyi systemy dlya vyyavlennya pryhovanogo biologichnogo vplyvu na organizm lyudyny “Optyko-elektronni informacijno-energetychni texnologiyi”, vol. 2., pp.145-152, 2009. [5] Tkachuk R. Metod pobudovy biotexnichnoyi systemy dlya ocinyuvannya elektroretynogram z pidvyshhenymy virogidnistyu ta efektyvnistyu,”Visnyk TDTU”, vol.14, pp.102-110, 2009. [6] Tymkiv P.O., V.P. Zabytivskyj, B.I. Yavorskyj., Syntez filtru Kalmana dlya opracyuvannya nyzko intensyvnogo elektroretynosygnalu. "Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesax", Hmelnyczkyj, vol.1, pp.168-176, 2016 [7] Tymkiv Pavlo, Udoskonalennya metodu opracyuvannya nyzkointensyvnogo elektroretynosygnalu. „Teoretychni ta prykladni aspekty radiotexniky i pryladobuduvannya”, T:TNTU, pp.123-125, June 2017. [8] Tymkiv P.O., Veryfikaciya udoskonalenogo metodu vyznachennya koeficiyentiv filtru Kalmana u nyzkointensyvnij elektroretynografiyi, „Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnyh texnologij”, T.:TNTU, pp.22-23, May 2018. [9] Dragan Ya.P., Hvostivskyj M.O., Shadrina G.M., Metod vyyavlennya elektropotencialnogo vidguku sitkivky oka u sumishi iz zavadamy, „Visnyk Ternopilskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu”, Ternopil: TDTU im. I.Pulyuya, vol. 1, pp. 136-141, 2007 [10] Rilk A.J. The Flicker Electroretinogram in Phase Space: Embeddings and Techniques, Aalen, 93p, 2003. [11] Tkachuk R. A., Optymalna obrobka elektroretynosygnalu dlya vyznachennya formy elektroretynogramy, “Vymiryuvalna texnika ta metrologiya”, vol. 70, pp. 9-13, 2009. [12] R. Tkachuk, Metod pobudovy optymalnoyi obrobky elektroretynosygnalu ta ocinyuvannya virogidnosti yiyi rezultatu. Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesah, vol. 2. pp.156-162, 2008 [13] R.A. Tkachuk, Metod rekursyvnogo optymalnogo ocinyuvannya elektroretynogramy. “Information Extraction and Proces”, Issue 31 (107), pp. 60-64, 2009. [14] Tkachuk R., Matematychna model ta optymalna obrobka elektroetynosygnalu v zadachax oftalmodiagnostyky, “Visnyk TDTU”, vol. 14, pp. 142-148, 2009. [15] Leshchyshyn Yu.Z., Vyiavlennia periodychno korelovanoi variabelnosti sertsevoho rytmu za kryteriiem Neimana-Pirsona, “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva”, Lviv:Ukrainska akademiia drukarstva, vol. 18, pp. 214-211, 2007. [16] Shakhtaryn B.Y. Obnaruzhenye syhnalov: ucheb. posobye. “M.:Helyos ARV”, 488 p., 2006
Conference/Event: 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM)
Issue Date: 2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Polyana (Svalyava), UKRAINE
Keywords: electroretinography
electroretinosignal
Kalman filter
Neyman-Pearson criterion
classifier
ROC-analysis
AUC
Page range: 7/14-7/18
Abstract: The estimation method of the algorithm reliability for determination of the Kalman filter coefficients for lowintensity electroretinosignal (ERS) processing is constructed. The estimation method of the algorithm reliability is obtained by modifying the Neumann-Pearson criterion. This allowed using of receiver operating characteristic analysis (ROC-analysis) and determination of the area under ROC-curve characteristics (AUC-characteristics) of the proposed algorithm.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27989
ISBN: 978-1-7281-0053-1
References (Ukraine): Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches.
Finkelstein D., Gouras P., Hoff M, Human electroretinogram near the absolute threshold of vision, Investigative Ophthalmology, vol. 7, pp.214-218, April 1963.
Hecht S. Energy, Quanta and Vision. Journal of General Physiology, pp.819 – 840, July 1942.
Tkachuk R.A., Optymizaciya retynografichnoyi systemy dlya vyyavlennya pryhovanogo biologichnogo vplyvu na organizm lyudyny “Optyko-elektronni informacijno-energetychni texnologiyi”, vol. 2., pp.145-152, 2009.
Tkachuk R. Metod pobudovy biotexnichnoyi systemy dlya ocinyuvannya elektroretynogram z pidvyshhenymy virogidnistyu ta efektyvnistyu,”Visnyk TDTU”, vol.14, pp.102-110, 2009.
Tymkiv P.O., V.P. Zabytivskyj, B.I. Yavorskyj., Syntez filtru Kalmana dlya opracyuvannya nyzko intensyvnogo elektroretynosygnalu. "Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesax", Hmelnyczkyj, vol.1, pp.168-176, 2016
Tymkiv Pavlo, Udoskonalennya metodu opracyuvannya nyzkointensyvnogo elektroretynosygnalu. „Teoretychni ta prykladni aspekty radiotexniky i pryladobuduvannya”, T:TNTU, pp.123-125, June 2017.
Tymkiv P.O., Veryfikaciya udoskonalenogo metodu vyznachennya koeficiyentiv filtru Kalmana u nyzkointensyvnij elektroretynografiyi, „Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnyh texnologij”, T.:TNTU, pp.22-23, May 2018.
Dragan Ya.P., Hvostivskyj M.O., Shadrina G.M., Metod vyyavlennya elektropotencialnogo vidguku sitkivky oka u sumishi iz zavadamy, „Visnyk Ternopilskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu”, Ternopil: TDTU im. I.Pulyuya, vol. 1, pp. 136-141, 2007
Rilk A.J. The Flicker Electroretinogram in Phase Space: Embeddings and Techniques, Aalen, 93p, 2003.
Tkachuk R. A., Optymalna obrobka elektroretynosygnalu dlya vyznachennya formy elektroretynogramy, “Vymiryuvalna texnika ta metrologiya”, vol. 70, pp. 9-13, 2009.
R. Tkachuk, Metod pobudovy optymalnoyi obrobky elektroretynosygnalu ta ocinyuvannya virogidnosti yiyi rezultatu. Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesah, vol. 2. pp.156-162, 2008
R.A. Tkachuk, Metod rekursyvnogo optymalnogo ocinyuvannya elektroretynogramy. “Information Extraction and Proces”, Issue 31 (107), pp. 60-64, 2009.
Tkachuk R., Matematychna model ta optymalna obrobka elektroetynosygnalu v zadachax oftalmodiagnostyky, “Visnyk TDTU”, vol. 14, pp. 142-148, 2009.
Leshchyshyn Yu.Z., Vyiavlennia periodychno korelovanoi variabelnosti sertsevoho rytmu za kryteriiem Neimana-Pirsona, “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva”, Lviv:Ukrainska akademiia drukarstva, vol. 18, pp. 214-211, 2007.
Shakhtaryn B.Y. Obnaruzhenye syhnalov: ucheb. posobye. “M.:Helyos ARV”, 488 p., 2006
References (International): Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches.
Finkelstein D., Gouras P., Hoff M, Human electroretinogram near the absolute threshold of vision, Investigative Ophthalmology, vol. 7, pp.214-218, April 1963.
Hecht S. Energy, Quanta and Vision. Journal of General Physiology, pp.819 – 840, July 1942.
Tkachuk R.A., Optymizaciya retynografichnoyi systemy dlya vyyavlennya pryhovanogo biologichnogo vplyvu na organizm lyudyny “Optyko-elektronni informacijno-energetychni texnologiyi”, vol. 2., pp.145-152, 2009.
Tkachuk R. Metod pobudovy biotexnichnoyi systemy dlya ocinyuvannya elektroretynogram z pidvyshhenymy virogidnistyu ta efektyvnistyu,”Visnyk TDTU”, vol.14, pp.102-110, 2009.
Tymkiv P.O., V.P. Zabytivskyj, B.I. Yavorskyj., Syntez filtru Kalmana dlya opracyuvannya nyzko intensyvnogo elektroretynosygnalu. "Vymiryuvalna ta obchyslyuvalna texnika v texnologichnyx procesax", Hmelnyczkyj, vol.1, pp.168-176, 2016
Tymkiv Pavlo, Udoskonalennya metodu opracyuvannya nyzkointensyvnogo elektroretynosygnalu. „Teoretychni ta prykladni aspekty radiotexniky i pryladobuduvannya”, T:TNTU, pp.123-125, June 2017.
Tymkiv P.O., Veryfikaciya udoskonalenogo metodu vyznachennya koeficiyentiv filtru Kalmana u nyzkointensyvnij elektroretynografiyi, „Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnyh texnologij”, T.:TNTU, pp.22-23, May 2018.
Dragan Ya.P., Hvostivskyj M.O., Shadrina G.M., Metod vyyavlennya elektropotencialnogo vidguku sitkivky oka u sumishi iz zavadamy, „Visnyk Ternopilskogo derzhavnogo texnichnogo universytetu”, Ternopil: TDTU im. I.Pulyuya, vol. 1, pp. 136-141, 2007
Rilk A.J. The Flicker Electroretinogram in Phase Space: Embeddings and Techniques, Aalen, 93p, 2003.
Tkachuk R. A., Optymalna obrobka elektroretynosygnalu dlya vyznachennya formy elektroretynogramy, “Vymiryuvalna texnika ta metrologiya”, vol. 70, pp. 9-13, 2009.
R.A. Tkachuk, Metod rekursyvnogo optymalnogo ocinyuvannya elektroretynogramy. “Information Extraction and Proces”, Issue 31 (107), pp. 60-64, 2009.
R.A. Tkachuk, Metod rekursyvnogo optymalnogo ocinyuvannya elektroretynogramy. “Information Extraction and Proces”, Issue 31 (107), pp. 60-64, 2009.
Tkachuk R., Matematychna model ta optymalna obrobka elektroetynosygnalu v zadachax oftalmodiagnostyky, “Visnyk TDTU”, vol. 14, pp. 142-148, 2009.
Leshchyshyn Yu.Z., Vyiavlennia periodychno korelovanoi variabelnosti sertsevoho rytmu za kryteriiem Neimana-Pirsona, “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva”, Lviv:Ukrainska akademiia drukarstva, vol. 18, pp. 214-211, 2007.
Shakhtaryn B.Y. Obnaruzhenye syhnalov: ucheb. posobye. “M.:Helyos ARV”, 488 p., 2006
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CADSM2019paper60.pdf468,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools