Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27906
Title: Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання на тему: "Визначення похибки встановлення циліндричних деталей в призмі" з дисципліни «Технологічні основи машинобудування». Призначена для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 131 – Прикладна механіка
Authors: Радик, Дмитро Леонідович
Ткаченко, Ігор Григорович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання на тему «Визначення похибки встановлення циліндричних деталей в призмі» з дисципліни «Технологічні основи машинобудування». Призначена для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 131 – Прикладна механіка / Укладачі: Радик Д.Л., Ткаченко І.Г., Сіправська М.Д. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 20 с.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНТУ ім.І.Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.01(07)
Number of pages: 20
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету по інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 14 березня 2019 р.
Content: 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ …3 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ …8 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ …13 4. ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ …15 5. ЗМІСТ ЗВІТУ …15 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ …15 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …16
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27906
Copyright owner: © Радик Д.Л., Ткаченко І.Г., Сіправська М.Д., 2019
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Колкер Я.Д. Математический анализ точности механической обработки деталей. – Киев : Техника, 1976. – 200 с.
2. Основы технологии машиностроения / Под ред. В.С. Корсакова. – Москва : Машиностроение, 1977. – 416 с.
3. Солонин И.С. Математическая статистика в технологии машиностроения. Москва : Машиностроение, 1972. – 216 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkaz_vyznachennya_2019.pdf841,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools