Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27905
Title: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Authors: Тимошик, Михайло Морозенкович
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик М.М. Формування системи управління ризиками промислових підприємств: дис.канд.екон.наук: 08.00.04 / Тимошик Михайло Морозенкович. – Т., 2019. – 182 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Фалович, Володимир Андрійович
Committee members: Грозний, Ігор Сергійович
Миколайчук, Ірина Павлівна
UDC: [330.131.7:658.014.1]:005.52](477)(043.3)
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти формування системи управління ризиками промислових підприємств 1.1. Теоретична сутність управління ризиками промислового підприємства 1.2. Класифікація видів ризику діяльності промислових підприємств 1.3 Методичні підходи щодо управління ризиками на промислових підприємствах Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Аналізування методичного інструментарію щодо оцінювання ефективності управління ризиками промислових підприємств 2.1. Цілеорієнтована оптимізація ризиків промислового підприємства 2.2. Аналіз розподілу ризиків промислового підприємства при встановлених обмеженнях 2.3. Оцінювання ризиків промислових підприємств в різних умовах функціонування Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. Організаційно-економічний механізм системи управління ризиками в умовах розвитку промислових підприємств 3.1. Модель організаційного забезпечення управління ризиками промислового підприємства 3.2. Стратегічне управління розвитком промислового підприємства при виведенні нового товару на ринок в умовах ризику та невизначеності 3.3. Прийняття рішень з управління ризиками промислового підприємства на основі їх комплексної оцінки Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27905
Content type: Dissertation
Appears in Collections:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacion_Tymoshyk.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.