Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27873
Назва: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності»
Автори: Марущак, Леся Іванівна
Приналежність: ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль, вул.Руська,56, к.е.н., доцент
Бібліографічний опис: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл. Марущак Л.І.; Тернопіль, 2018. – 30 с.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім.І.Пулюя
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки з практичних занять містять вказівки щодо виконання задач з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності». Метою складання даних вказівок є засвоєння знань облікового контрольного та аналітичного процесів на підприємстві. Для досягнення цієї мети розроблено ряд господарських ситуацій, задач та завдань. Також передбачено повторення теоретичного матеріалу, виконання тестів, які націлюють майбутніх спеціалістів на закріплення ними теоретичних знань і набуття практичних навиків з даної дисципліни.
Зміст: ЗМІСТ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ..…………………………. 6 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………...…..…… 6 ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ………………………………………….………………………… 8 ТЕМА 2. ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ……………………………………………………..…………………… 9 ТЕМА 3. ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ………………………..…...……………………………………………… 11 ТЕМА 4. ОБЛІК ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ………….………………………………………............................. 15 ТЕМА 5. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ..………………………………………………… 15 ТЕМА 6. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………………. 17 ТЕМА 7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ПОРЯДОК ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ……………………….…………………………………….. 22 ТЕМА 8. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ….…………………………………………. 23 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ……….…………………………..…… ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………….. 26 29
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27873
Перелік літератури: ЛІТЕРАТУРА 1. Автоматизація оптової торгівлі [Електронний ресурс]. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biznes.hhut.ru/2010/09/3 2. Акімова Н.С., Новицька Н.В. Облік знижок та методика їх розрахунку // Сборник материаллов Междунаро ной научнопрактическиой конференции: «Проблемы социально-экономического развития предпринимательства». - Монреаль, Канада. – 2014. – С. 87-92 3. Бардаш С.В. Місце і роль інвентаризації в теорії й практиці бухгалтерського обліку та господарського контролю /С.В. Бардаш // Науковий журнал : Таврійський науковий вісник. - Херсон : Айлант. - 2009. - № 62. - С. 262-274. 6. Белявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / М.І. Белявцев, Л.В. Шестопалова. - К. : ЦУЛ, 2005. - 416 с. 4. Буханцева М.В. Бухгалтерський облік у торгівлі : посібник / М.В. Буханцева, Г.В Негода - К. : Ред. журн. «Вісник податкової служби України», 2005. - 48с. 41 13. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі: [підручник для студ. вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит»] // Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга; 2- ге вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП«Рута», 2010. – 576 с. 5. Хоменко Н.В., Карпенко О.В., Верига Ю.А. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності : монографія / Н.В Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 153 с. 6. Хохлов В.О. Маркетингова цінова політика: [конспект лекцій] / В.О. Хохлов. – Сімферополь: КЕІ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2012. – 21 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18490618/marketing/vidi_znizhok. 7. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2010. — 392 с. 8. Бухгалтерський облік в галузях господарства [підручник для різногалузевих вузів] / під ред. Б.О. Шумляєва. – Дніпропетровськ: Вид-во філії ун-ту „Україна”, 2006. – 458с. 9. Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с. 10. Зоріна В. Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства. Навчальний посібник. / Зоріна В. Н. – К. : Центр учбової літератури, 2005. – 240 с. 11. Лень В.С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки:Навчальний посібник. - К.:Знання-Прес, 2005. - 491 с. 12. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки:Навчальний посібник. - К.:КНЕУ, 2005. - 233 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Методичні вказівки для практичних робіт.pdf477,26 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора