Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27847

Title: Increase of the efficiency of companies functioning by means of claster structures creation
Other Titles: Підвищення ефективності функціонування підприємств шляхом створення кластерних структур
Authors: Рогатинський, Роман Михайлович
Гарматій, Наталія Михайлівна
Химич, Ірина Григорівна
Bibliographic description (Ukraine): В даній статті здійснено дослідження щодо ефективності функціонування кондитерської галузі на прикладі діяльності таких підприємств як: ПАТ «Виробниче об’єднання «КОНТІ», ПАТ «ТерА», ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.», ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». Проведено оцінку динаміки основних фінансово-економічних результатів діяльності досліджуваних підприємств за 2011-2016 роки. Представлено моделювання засобами економіко-математичного моделювання впливу динаміки доходів населення на прикладі Львівського регіону на фінансовий чинник: собівартість реалізованої продукції ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», на основі якого виявлено кореляційно-регресійний зв’язок між фінансовими чинниками, який дозволить корегувати потрібний фінансовий чинники, шляхом зміни відповідного показника. Здійснено кластерний аналіз досліджуваних підприємств на основі результатів показника собівартості від реалізованої продукції, та реалізовано інформаційними засобами програми Matlab, що дозволить підвищити ефективність функціонування підприємств одного кластеру та вирішувати питання транспортування, реалізації продукції, проводити спільні промо-акції по маркетинговому просуванні вже створених та нових продукцій підприємств.
Conference/Event: Modern Management:Economy and Administration. Monograph.Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,2018
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: The Academy of Management and Administration in Opole
Country (code): PL
Place of the edition/event: The Academy of Management and Administration in Opole,2018;ISBN 978-83-6283-27-7;2018.
UDC: 336
Keywords: кластерні структури; фінансово-економічні чинники; динаміка зміни економічних чинників;матриця нормованих значень; дендрограма
Page range: 128-134
Series/Report no.: The Academy of Management and Administration in Opole,2018;ISBN 978-83-6283-27-7;2018.;
Abstract: В даній статті застосовано такі методи дослідження як: статистичний (при дослідженні основних фінансово-економічних результатів діяльності підприємств кондитерської галузі); фінансово-економічний (при аналізі динаміки фінансово-економічних результатів діяльності досліджуваних підприємств кондитерської галузі протягом 2011-2016 років); порівняльний (при оцінці змін результатів обсягу реалізації кондитерської продукції та собівартості досліджуваних підприємств за 2011-2016 роки); економіко-математичного моделювання (при оцінці впливу динаміки доходів населення, на прикладі, Львівського регіону на фінансовий чинник – собівартість реалізованої продукції, протягом 2011-2016 років та створення кластер них структур у кондитерській галузі).
Description: В проведеному дослідженні визначено, що найважливіший аспект діяльності сучасних підприємств, як галузей національної економіки, полягає в створенні ефективної стратегії розвитку як на коротко-, так і на довгострокову перспективу. Підвищення рівня ефективності функціонування сучасних підприємств в умовах невизначеності та ризику пропонуємо шляхом створення кластерних структур інструментарієм економіко-математичного моделювання та реалізація засобами сучасних інформаційних систем типу Matlab на основі нейронних мереж, дозволяє корегувати дані в режимі реальному часі, згідно зміни екзогенних та ендогенних чинників та покращити диверсифікацію ризиків підприємств шляхом об’єднання в один кластер по фінансових показниках.
Content: Застосування кластерного підходу на досліджуваних підприємствах кондитерської галузі сприятиме відродженню вітчизняного виробництва, підвищенню ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягненню високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності. Об’єднання підприємств в кластерні структури дозволить підвищити ефективність функціонування підприємств кондитерської галузі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27847
ISBN: 978-83-62683-27-7
Copyright owner: © Рогатинський Р.М.;Гарматій Н.М.Химич І.Г.
References (Ukraine): Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries [Electronic resource]. – 2008. – P. 17. – Access mode: http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100146. 2. Martin P. Public support to clusters: A firm level study of French «Local productive systems» [Electronic resource] / Martin P., Mayer T., Mayneris F. // Mimeographed, University of Paris I. – 2010. – P. 4. – Access mode: http://perso.uclouvain.be/florian.mayneris/rsue.pdf. 3. Глізнуца М.Ю. Визначення складових та оцінка інноваційного потенціалу регіону / М.Ю. Глізнуца // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2016. – № 3/5. – С. 11-14.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M1_2018.pdf8,62 MBAdobe PDFView/Open
M1_2018.djvu3,1 MBDjVuView/Open
M1_2018__COVER.png549,88 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.