Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27835
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Other Titles: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Authors: Козак, Тетяна
Гарматій, Наталія Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Т.Козак /Гарматій Н.М.ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ. ІХ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція Форум молодих економістівкібернетиків ―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 30 жовтня 2018 р., м.Львів.С34-35
Conference/Event: ІХ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція Форум молодих економістівкібернетиків ―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 30 жовтня 2018 р., м.Львів.С34-35
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: Львівський національний університет імені І.Франка
Country (code): UA
UDC: УДК 336
Keywords: Вплив іноземних інвестицій на інформаційні технології
кореляційно-регресійний аналіз
Page range: С.34-35
Abstract: Актуальною ця тема є тим, що інвестиційна політика держави та залучення іноземного капіталу відіграють велику роль у розвитку економіки та сприяють більшій ефективності ведення народного господарства. Іноземні інвестиції до економіки нашої країни, особливо під час економічної кризи, є край необхідними. Саме тому наступне дослідження про вплив іноземних інвестицій на макроекономічні показники, є досить актуальне.
Description: У даній роботі проводилося дослідження впливу іноземних інвестицій на розвиток інформаційних технологій України та вплив інвестицій на галузь машинобудування на валовий внутрішній продукт України. Дослідження проводилося за допомогою регресійного аналізу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27835
Copyright owner: Т.Козак, .,Гарматій Н.М.
References (Ukraine): 1. Державна служба статистики України.-2018.- Режим доступу до ресурсу: http//www.ukrstat.gow.ua
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezy_2018.pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.