Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27832
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Other Titles: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Authors: Козак, Тетяна
Барановська, Софія
Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім.І.Пулюя, кафедра економічеої кібернетики .посада - доцент
Bibliographic description (Ukraine): Т.Р. Козак, С.В. Барановська, канд. економ. наук, доц., Н.М. Гарматій /ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА/Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018С.179-182.
Conference/Event: Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018
Issue Date: 13-Nov-2018
Submitted date: 28-Nov-2018
Publisher: Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
Temporal Coverage: 13-14 травня 2009 року
UDC: 352
Keywords: вплив інвестицій;фінансові показники підприємства; кореляційно-регресійний аналіз; коефіцієнт еластичності.
Page range: С.179-182
Abstract: На сьогодні вплив інвестицій на макроекономічні показники регіонального розвитку є досить значними. При збільшенні кількості інвестицій, можна підвищити економічне зростання як окремого підприємства, так і економіки країни в цілому.
Description: У даній роботі проводилося дослідження впливу інвестицій у Львівську область на фінансові показники ПАТ «Львівської кондитерської фабрики «Світоч»», а саме оборотні активи та чистий дохід.[1,2].
Content: Звідси ми можемо зробити висновок, що при збільшенні інвестицій у Львів на 1% призведе до позитивної динаміки, а саме збільшення чистого доходу підприємств кондитерської галузі на 0,06%. Отже, із даного дослідження впливу інвестицій у регіон на фінансові показники підприємства, можемо сказати, що інвестиції є важливим чинником, який має надзвичайно вагомий вплив на економічний розвиток як підприємств, так і країни. За своїм впливом інвестиції запускають так звану ланцюгову реакцію, що сприятливо позначається на економіці як окремого підприємства, так і національної економіки .
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27832
Copyright owner: Т.Козак, Барановська С.,Гарматій Н.М.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Всеукраїнська наукова конференція ТДТУ (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book-3-2018.pdf4,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.