Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27831
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Other Titles: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Герасимів, Іван
Affiliation: ТНТУ ім.І.Пулюя, кафедра економічеої кібернетики .посада - доцент
Bibliographic description (Ukraine): І.Герасимів,Н.М.Гарматій/ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ/Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018.С.149-152
Issue Date: 23-Nov-2018
Publisher: Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
Temporal Coverage: 13-14 травня 2009 року
UDC: 352
Keywords: доходи населення; доходи промисловості
кореляційно-регресійний аналіз
Page range: с.149-151
Abstract: Стратегічна мета інтеграції України до Європейської спільноти потребує створення механізмів і умов для забезпечення матеріального й духовного зростання добробуту, належного рівня та якості життя населення. У зв’язку з цим, актуальними є питання зміни доходів населення України та вплив доходів населення на промисловість України.
Description: Показники доходів населення посідають центральне місце в системі визначення та оцінки рівня життя людей. Доходи населення виступають не лише основним джерелом забезпечення матеріальних і нематеріальних потреб для розвитку особистості та оптимальним інструментом для вимірювання добробуту суспільства, а також головним джерелом формування купівельної спроможності.
Content: на 1548733 1516768 1772016 2051331 2579147 Коефіцієнт кореляції між доходами населення Тернопільської області та чистим доходом від реалізації продукції ПрАТ «ТерА» становить 0,75, а коефіцієнт еластичності становить 0,82 отже при зміні доходів населення Тернопільської області на 10%, собівартісь від реалізації продукції ПрАТ «ТерА» змінюється на 8,2.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27831
Copyright owner: Гарматій Н.М.,Герасимів І.
References (Ukraine): 1. Державна служба статистики України.-2018.- Режим доступу до ресурсу: http//www.ukrstat.gow.ua
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Всеукраїнська наукова конференція ТДТУ (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book-3-2018.pdf4,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.