Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27609

Title: Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість
Authors: Ясній, Петро Володимирович
Affiliation: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість / Ясній П.В.-Львів: Світ, 1998.-292 с.
Issue Date: 1998
Publisher: Видавництво "Світ"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 539.43
620.17
620.191.33
Number of pages: 292
Abstract: З позицій механіки руйнування розглянуто питання впливу попереднього одноразового та циклічного пластичного деформування матеріалу на статичну і циклічну тріщинотривкість конструкційних сплавів. Описані методи прогнозування впливу попередньої пластичної деформації на швидкість росту втомних тріщин та опір крихкому руйнуванню при статичному та циклічному навантаженнях. Розглянуто модель стабільного та нестабільного росту втомної тріщини, а також її застосування для прогнозування характеристик тріщинотривкості при статичному та циклічному навантаженні з урахуванням історії навантаження. З нових позицій пояснюєтья природа розкиду в'язкості руйнування при статичному навантаженні.
Description: Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками на міцність деталей машин та елементів конструкцій; буде корисна викладачам, аспірантам та студентам, які спеціалізуються в галузі механіки руйнування конструкційних матеріалів, обробки тиском та зварювання.
Content: Передмова...3 Список умовних позначень...6 Розділ 1. Напружено-деформований і граничний стан тіл з тріщинами...11 1.1. Напруження і деформації у вістрі тріщини...11 1.2. Основні критерії руйнування...20 1.3. Моделі росту втомних тріщин...31 Розділ 2. Втомне руйнування...36 2.1. Методика дослідження циклічної міцності...43 2.2. Механічні властивості досліджуваних матеріалів...54 2.3. Критерії втомного руйнування і закономірності непружного циклічного деформування...58 Розділ 3. Швидкість росту втомних тріщин...81 3.1.Методика дослідження циклічної тріщинотривкості...87 3.2. База даних швидкості росту втомних тріщин...112 3.3. Роль асиметрії циклу навантаження...118 3.4. Попередня одноразова пластична деформація матеріалу без тріщин...136 3.5. Попередня циклічна пластична деформація матеріалу без тріщин...151 Розділ 4. Опір крихкому руйнуванню за статичного та циклічного навантаження...159 4.1. Термічна обробка, що імітує радіаційне окрихчення...166 4.2. Роль асиметрії циклу навантаження...173 4.3. Попередня одноразова пластична деформація матеріалу без тріщин...179 4.4. Попередня циклічна пластична деформація матеріалу без тріщин...191 Розділ 5. Вплив перевантаження тіла з тріщиною на опір крихкому руйнуванню за статичного навантаження...203 5.1. Моделі крихкого руйнування тіла з тріщиною з урахуванням перевантаження...203 5.2. Вплив параметрів перевантаження...209 5.3. Стійкість ефекту підвищення опору крихкому руйнуванню матеріалів під дією експлуатаційних чинників...220 Розділ 6. Методи прогнозування тріщинотривкості...224 6.1. Модель стабільного і нестабільного росту втомної тріщини...224 6.2. Прогнозування впливу попередньої одноразової пластичної деформації на швидкість росту втомної тріщини...243 6.3. Природа розкиду в'язкості руйнування за статичного навантаження і визначення її мінімального значення...246 6.4. Обгрунтування методів підвищення опору крихкому руйнуванню і опору росту втомних тріщин...256 Список літератури...263
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27609
ISBN: 5-7773-0960-7
Copyright owner: © Ясній Петро Володимирович, 1998
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plastychno_def_mat__COVER.png1,15 MBimage/pngView/Open
Plast_def_mat_OCR.pdf7,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.