Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27554
Title: Вдосконалення екологічного менеджменту в сільськогосподарському виробництві
Authors: Гевко, Роман Богданович
Дзядикевич, Юрій Володимирович
Швець, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р., Дзядикевич Ю., Швець А. Вдосконалення екологічного менеджменту в сільськогосподарському виробництві // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018 р.). Луцьк, 2018. С. 273-274.
Issue Date: 2018
Date of entry: 11-Feb-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 005(062.552)
BBK: 65.050.0я43
Keywords: екологічна безпека
сільськогосподарське виробництво
екологічний менеджмент
Number of pages: 2
Abstract: З метою підвищення рівня екологічної безпеки в країнах Євросоюзу успішно впроваджується система екологічного менеджменту, яка сприяє вибору оптимальних технологічних параметрів процесів виробництва сільгосппродукції. В основі екологічної політики промислово розвинутих країн є три принципи: профілактики, відповідальності та кооперації. Забезпечення екологічної безпеки на території України здійснюється на державному рівні та зумовлено особливостями об’єкта управління. Виробники сільгосппродукції можуть її реалізувати лише в тому випадку, якщо вона відповідає міжнародним стандартам. Необхідно зазначити, що відсутність системи екологічного менеджменту в аграрному секторі призводить до зменшення обсягів зовнішньої торгівлі продукцією сільгоспвиробництва. Впровадження системи екологічного менеджменту у виробничу діяльність сільгоспвиробників сприяє процесу ведення господарювання, вибору технології виробництва продукції та впливає на екологічний стан довкілля
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27554
Copyright owner: © Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
References (Ukraine): 1. Дзядикевич Ю. В. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / Ю. В. Дзядикевич та ін. – Тернопіль: Астон, 2016.–392 с.
2. Гевко Р. Б. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич, Н. Ю. Малевич // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2. – С. 156 – 162.
3. Дзядикевич Ю.В. Деякі аспекти раціонального використання природних ресурсів / Ю.В.Дзядикевич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка. –2016. № 9-10.– С. 109 – 113.
4. Дзядикевич Ю. В. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка.- 2010. – № 3. – С. 151 – 154.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Su4asniTehnologiiMenegmentu-274-275.pdf282,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools