Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27553
Title: Деякі аспекти економічної безпеки України
Authors: Дзядикевич, Юрій Володимирович
Гевко, Роман Богданович
Шторпун, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Дзядикевич Ю., Гевко Р., Шторпун Т. Деякі аспекти економічної безпеки України // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018 р.). Луцьк, 2018. С. 191-192.
Issue Date: 2018
Date of entry: 11-Feb-2019
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 005(062.552)
BBK: 65.050.0я43
Keywords: економічна безпека
тіньова економіка
сучасна економіка
Number of pages: 2
Abstract: Економічна безпека відіграє важливу роль в утвердженні України як самостійної, незалежної країни. Водночас непослідовність проведення реформ негативно вплинула на конкурентоспроможність економіки держави, а це призвело до втрат науково-технічного та виробничого потенціалу та погіршення збуту продукції українських виробників. Необхідно зазначити, що ці негативні процеси також впливають на економічний розвиток України та її суверенітет. У зв’язку з цим, дослідження аспектів економічної безпеки нашої країни тісно пов’язано з ринковою трансформацією української економіки та її інтеграцією до світового економічного простору
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27553
Copyright owner: © Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
References (Ukraine): 1. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів / За ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. – К.: КНТУ, 2008. – 389 с.
2. Язлюк Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2015. – №4.– С. 301–310.
3. Мандибура В. О. Тіньова економіка України: теоретико-методологічні аспекти дослідження та проблеми практичного обмеження / В. О. Мандибура. – К., 2001.– 80 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Su4asniTehnologiiMenegmentu-192-193.pdf282,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools