Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19) : [14] Домівка зібрання Перегляд статистики

Logo

„Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 14 з 14
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Articleгру-2018ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)Андрушків, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталія; Решетник, Віктор; Паляниця, Віктор; Андрушкив, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталья; Решетник, Виктор; Паляница, Виктор; Andrushkiv, Bohdan; Kirich, Natalia; Pogaidak, Olha; Reshetnyk, Victo; Palyanytsya, Viktor
Articleгру-2018ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ ЗМІНШкільняк, Михайло; Кривокульська, Наталія; Шкильняк, Михаил; Кривокульская, Наталья; Shkilnyak, Mykhailо; Кryvokulska, Nataliia
Articleгру-2018ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИВладимир, Ольга; Владимир, Ольга; Vladymyr, Olha
Articleгру-2018ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ІМПОРТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇСозанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr
Articleгру-2018АУТСОРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВРатинський, Вадим; Ратынский, Вадим; Ratynskyj, Vadym
Articleгру-2018СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУОстровська, Галина; Островская, Галина; Ostrovska, Halyna
Articleгру-2018АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВАСтроцень, Людмила; Строцень, Людмила; Strotsen, Liudmyla
Articleгру-2018ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»Омельчак, Ганна; Омельчак, Анна; Omel'chack, Ganna
Articleгру-2018ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВМельник, Лілія; Шерстюк, Роман; Дяків, Лідія; Мельник, Лилия; Шерстюк, Роман; Дякив, Лидия; Melnyk, Liliya; Sherstiuk, Roman; Diakiv, Lidiia
Articleгру-2018АСПЕКТИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІМельник, Ірина; Мельник, Ирина; Melnyk, Iryna
Articleгру-2018СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ І ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУМачуга, Роман; Machuga, Roman
Articleгру-2018ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАКужда, Тетяна; Кужда, Татьяна; Kuzhda, Tetiana
Articleгру-2018СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИМоторнюк, Уляна; Теребух, Марта; Кузяк, Вікторія; Моторнюк, Ульяна; Теребух, Марта; Кузяк, Виктория; Motorniuk, Uliana; Terebukh, Marta; Kuziak, Victoriia
Articleгру-2018КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯОлійник, Наталія; Бурик, Юлія; Олейник, Наталья; Бурик, Юлия; Oliinyk, Nataliia; Buryk, Juliia
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 14 з 14