Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27147
Title: Результати експериментальних досліджень процесу переміщення сипких матеріалів пневмо-шнековим трансортером
Authors: Гевко, Роман Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б., Клендій О.М. Результати експериментальних досліджень процесу переміщення сипких матеріалів пневмо-шнековим трансортером // Матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації – 2018», випуск 4. Херсон: ХНТУ, 2018. С. 87-90.
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон
UDC: 631.358.42
Keywords: пневмо-шнековий транспортер
сипкий матеріал
пневморозподільник
Number of pages: 4
Abstract: З метою підвищення ефективності роботи шнекових транспортерів, які б забезпечували переміщення сипких матеріалів по технологічних трасах різної просторової конфігурації із застосуванням механічної подачі матеріалу гвинтовим живильником та додатковим підсиленням руху потоку сипкого матеріалу стиснутим повітрям. Розроблено лабораторну установку. Проведені експериментальні дослідження, на основі яких отримано залежності продуктивності пнемо-шнекового транспортера від зміни площі східного отвору бункера , частоти обертання живильника і величини робочого тиску повітря в технологічній магістралі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27147
ISBN: 978-966-97799-2-2
Copyright owner: © Херсонський національний технічний університет, 2018
References (Ukraine): 1. Hevko R.B., Klendiy O.M., (2014), The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation, INMATEH: Agricultural Engineering, vol.42, no.1, pp.55-60, Bucharest/Romania.
2. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendii O.M., (2016), Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural Engineering, vol.48. no.1, pp.29-34, Bucharest/Romania.
3. Lyashuk O.L., Rogatynska O.R., Serilko D.L., (2015), Modelling of the vertical screw conveyer loading, INMATEH Agricultural Engineering, vol.45, no.1, pp.87-94, Bucharest/Romania.
4. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Дзюра В.О., Романовський Р.М. Пневмомеханічний транспортер. Пат. № 61567 Україна, МПК В65G 53/00. Заявник і власник Тернопільський національний економічний університет. – заявка № u201015143; заявл. 16.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
5. Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Клендій О.М. Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", ХНТУ, Херсон, 2017 р., вип.3, с. 137-140.
6. Клендий А.Н., Гевко Р.Б. Экспериментальные исследования винтового конвейера с предохранительной муфтой // Материалы Муждународной научно-технической конференции молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышлености», Могилев, Белоррусь, 26-27 октября 2017 р., С. 51.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Материалы конференции СТПК-2018-pages-87-90.pdf862,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools