Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26984
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист інформації у комп’ютерних системах»
Authors: Жаровський, Руслан Олегович
Bibliographic description (Ukraine): Жаровський Руслан Олегович Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерних системах» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія / Руслан Жаровський. – Тернопіль, 2018. – 22 с
Issue Date: 2018
Country (code): UA
Abstract: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист інформації у комп’ютерних системах» розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму 123 “Комп’ютерна інженерія” Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів зі способами захисту інформації у комп'ютерних системах. У курсі розглядаються основні підходи до розробки системи інформаційної безпеки комп'ютерних систем, сучасні апаратні і програмні засоби, призначені для захисту інформації, основні принципи функціонування систем захисту, що розроблені з використанням сучасних методів, технологій та засобів в середовищі електронно-обчислювальних систем і мереж з використанням знань, отриманих при вивченні окремих розділів вищої та прикладної математики, системного програмного забезпечення, систем керування базами даних, комп'ютерних мереж, програмування та інших дисциплін.
Content: Вступ 4 1 Тематичний план навчальної дисципліни «Захист інформації у комп’ютерних системах» 8 2 Загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Захист інформації у комп’ютерних системах» 9 3 Вимоги до написання рефератів 13 4 Перелік тем для самостійного опрацювання 19 5 Система поточного й підсумкового контролю знань студентів 20 Список рекомендованої літератури 21
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26984
Copyright owner: Жаровський, 2018
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри комп’ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
самостійна робота_Zahust 2018.pdf605,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools