Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26904
Title: Конспект лекцій з дисципліни Механіка руйнування будівельних конструкцій для студентів денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Authors: Ясній, Петро Володимирович
Ясній, Володимир Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з дисципліни «Механіка руйнування будівельних конструкцій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: П.В. Ясній, В. П. Ясній. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 72 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 539.3:621.01
Number of pages: 72
Abstract: Посібник складений з врахуванням методичних розробок інших вищих закладів освіти, а також матеріалів літературних джерел, перелічених в списку.
Content: ВСТУП ... 4 ТЕМА № 1. МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ЗА СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ... 5 ТЕМА № 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ БЕТОНУ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ... 14 ТЕМА № 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ І ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ КОМПОЗИТІВ І ПЛАСТМАС ... 20 ТЕМА № 4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ І ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ... 28 ТЕМА № 5. СПЛАВИ З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ, МІЦНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ... 37 ТЕМА № 6. РОЗКИД І ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, РОЗМІРІВ І ГЕОМЕТРІЇ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ ... 47 ТЕМА № 7. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТІ РУЙНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ЗА СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ... 54 ТЕМА № 8. РОЗКИД І ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ... 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 69
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26904
Copyright owner: © Ясній П.В., Ясній В.П., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Ясній П.В. Механіка руйнування зварних конструкцій. Курс лекцій. Тернопіль: ТДТУ, 2006. – 100 с.
2. Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Обухівський В.І. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу механіка руйнування. – Тернопіль: ТДТУ, 2001. – 68 с.
3. Тугай О.А., Гарнець В.М., Баглай В.А. та інші. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд: Навчальний посібник / за ред. проф. Тугая О.А., та Гарнеця В.М. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 448 с.
4. Лучко Й.Й., Чубріков В.М., Лазар В.Ф. Міцність, тріщиностійкість бетонних та залізобетонних конструкцій. Львів: Каменяр, 1999.
5. РД-50-345-82. Методические указания. Расчеты и испытания на пpочность. Методы механических испытаний металлов. Определение хаpактеpистик трещиностойкости (вязкости разрушения) при циклическом нагpужении. – М.: Изд-во стандаpтов, 1983. – 95 с.
6. ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристики тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні.
7. ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 43 с.
8. ДСТУ EN 336:2003. Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід та тополі. Розміри. Допустимі відхили (EN 336:1995, IDT).
9. ДСТУ EN 384-2001. Лісоматеріали конструкційні. Визначення характеристичних значень механічних властивостей.
10. ГОСТ 21554.3-82. Пиломатериалы и заготовки. Метод контроля прочности при изгибе, растяжении и сжатии. – М.: Изд-во стандаpтов, 1983. – 48 с.
11. ГОСТ 21554.4-78. Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном сжатии. – М.: Изд-во стандаpтов, 1983. – 48 с.
12. ГОСТ 21554.5-78. Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при продольном растяжении. – М.: Изд-во стандаpтов, 1979. – 48 с.
13. ГОСТ 21554.6-78. Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон. - М.: Изд-во стандаpтов,1979.-48с.
14. ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные.Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии. – М.: Изд-во стандаpтов, 1989. – 48 с.
15. ДСТУ 2444-94. Опір втомі. Розрахунки та випробування на міцність. К.: Видавництво державного стандарту України, 1994. – 71 с.
16. В.Т. Трощенко и др. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Т. 1. Киев: «Наукова думка», 1994. – 288 с.
17. В.Т. Трощенко и др. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Т. 2. Киев: «Наукова думка», 1994. – 276 с.
18. П.В. Ясній. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість. –Львів: Світ, 1998. – 224 с.
19. Ясній О.П. Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщині граничного стану елементів конструкцій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04. Механіка деформівного твердого тіла. Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 137 с.
20. Ясній П.В., Марущак П.О. Ролики МБЛЗ: деградація і тріщиностійкість матеріалів / – Тернопіль : ДЖУРА, 2009. – 232 с.
21. ASTM D256 – 10e1. Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics.
22. ISO 13586:2000/Amd 1:2003. Guidelines for the testing of injection-moulded plastics containing discontinuous reinforcing fibres.
23. Hartl D.J., Lagoudas D.C. Aerospace applications of shape memory alloys // Proc. Inst. Mech. Eng. Part G J. Aerosp. Eng. 2007. Vol. 221, № 4. P. 535 – 552.
24. Miller D.A., Lagoudas D.C. Thermomechanical characterization of NiTiCu and NiTi SMA actuators: influence of plastic strains // Smart Mater. Struct. 2000. Vol. 9, № 5. P. 640.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools