Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26401
Title: Програма та методичні рекомендації з проходження технологічної практики для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” освітнього ступеня «бакалавр»
Authors: Осухівська, Галина Михайлівна
Паламар, Андрій Михайлович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Осухівська Г.М., Паламар А.М. Програма та методичні рекомендації з проходження технологічної практики для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” освітнього ступеня «бакалавр», - Тернопіль, 2018. - 26 с.
Issue Date: 2018
Publisher: ТНТУ ім.І.Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 26
Description: Програма складена з урахуванням методичних розробок інших вищих закладів освіти, а також матеріалів літературних джерел, перелічених в списку.
Content: ЗМІСТ ВСТУП ...4 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ...6 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ...9 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ...11 4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧЕ МІСЦЕ ПРАКТИКАНТА ...14 4.1 Загальне ознайомлення з роботою об’єкта практики ...15 4.2 Оцінка комплексу технічних засобів обробки інформації ...15 4.3 Аналіз технології збору, обробки та передачі інформації ...16 4.4 Ознайомлення з процесом управління проектування комп’ютерних мереж ...16 4.5 Оцінка програмного забезпечення (ПЗ) ...17 5 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 18 6 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ ...19 7 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ ...20 8 ЗАХИСТ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ ...22 9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ...23 10 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА, ЯКИЙ ВІД’ЇЖДЖАЄ НА ПРАКТИКУ ...25 Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту ...26
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26401
Copyright owner: © Осухівська Г.М., Паламар А.М., 2018
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри комп’ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки з технологічної практики.pdf291,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools