Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26328
Title: Імовірнісний підхід для визначення впливу подачі на положення площини зсуву при точінні
Authors: Крупа, Володимир Васильович
Кривий, Петро Дмитрович
Мацюрак, Андрій
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кривий П.Д. Імовірнісний підхід для визначення впливу подачі на положення площини зсуву при точінні / Кривий П.Д., Крупа В.В., Мацюрак А.О. // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня — 02 листопада 2018 року: тези допов. – Краматорськ: ДДМА, 2018. —С. 102-103
Issue Date: 31-Oct-2018
Submitted date: Sep-2018
Publisher: Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія
Country (code): UA
Place of the edition/event: Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
UDC: УДК 621(063)
Keywords: подачі
імовірнісний підхід
дисперсія
площина зсуву
Abstract: Досліджено вплив подачі на положення площини зсуву на основі імовірнісного підходу
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26328
Copyright owner: ДДМА, Крупа В.В., Кривий П.Д., Мацюрак А.О., 2018
References (Ukraine): Бобров В.Ф., Основы теории резания металлов: учебник [Текст] / В. Ф. Бобров, - М.: Машиностроение, 1975. - 344 с.
Воронцов А. Л. Разработка новых теорий резания. 2. Состояние вопроса / А. Л. Воронцов, Н. М. Суллиман-Заде, А. Ю. Албачачиев. // Вестник машиностроения, 2008, №2 – с. 56-66.
Вульф А. М., Резание металлов [Текст] / А. М. Вульф, Л.: Машиностроение, 1973. – 496с.
Филоненко С. Н., Резание металлов. [Текст] / С. Н. Филоненко, К.: Вища школа, 1969. - 260с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupa1.pdfТези конференції1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools