Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26303

Title: Вдосконалення системи мікроклімату в пташниках
Authors: Троханяк, Віктор Іванович
Рудик, Олександр Артурович
Affiliation: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Bibliographic description (Ukraine): Троханяк В. І., Рудик О. А. Вдосконалення системи мікроклімату в пташниках // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Тернопіль, 16 листопада 2018 року: тези доповіді. Тернопіль, 2018. С. 118-120.
Conference/Event: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи"
Issue Date: 16-Nov-2018
Publisher: Видавництво "Крок"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 524
Page range: 118-120
Abstract: Проведено чисельне математичне моделювання гідродинамічних процесів і процесів перенесення теплоти в пташнику. Для цього використано метод комп'ютерного (CFD) моделювання на базі програмного комплексу ANSYS Fluent. В основі математичної моделі лежать рівняння Нав'є-Стокса і рівняння переносу енергії для конвективних течій. У розрахунках застосована модель турбулентності Spalarta-Allmarasa та модель випромінювання Discrete Ordinates. Розрахунок виконаний двічі, без використання і з використанням системи охолодження повітря водою підземних свердловин в теплообмінниках-рекуператорах. В якості теплоносіїв в теплообміннику-рекуператорі вибрано зовнішнє повітря і вода. Температура зовнішнього повітря на вході в теплообмінник складає +40 С. Теплова потужність теплообмінника вибирається такою, щоб на виході температура повітря складала +20 C. Охолоджена вода, що надходить з підземних свердловин має температуру +10 С. У птахівницьких приміщеннях знаходиться птиця при підлоговому її утриманні, яка є джерелом тепловиділення з температурою +41 С.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26303
ISBN: 978-617-692-409-8
Copyright owner: © Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, 2018
© Крок, 2018
References (Ukraine): 1. Горобець В. Г. Троханяк В. І. Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях. Київ: «ЦП «Компринт», 2017. 194 с.
2. Gorobets V. G., Trokhaniak V. I., Antypov I. O., Bohdan Yu. O. The numerical simulation of heat and mass transfer processes in tunneling air ventilation system in poultry houses. INMATEH: Agricultural engineering. 2018. №55 (2). С. 87–96.
3. Горобець В. Г. Троханяк В. І., Богдан Ю. О. Експериментальне дослідження охолодження припливного повітря у птахівничих приміщеннях. Науковий вісник НУБІП України. Серія «Техніка та енергетика АПК». 2015. № 224. С. 204–208.
4. Троханяк В. І. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при чисельному моделюванні трубного пучка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2015. № 15, Т. 2. С. 332–337.
5. Горобець В. Г., Троханяк В. І., Богдан Ю. О. Експериментальне дослідження теплообмінного апарата нової конструкції: [електронний ресурс] // Енергетика і автоматика. 2015. Режим доступу до ресурсу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/viewFile/5247/5160.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools