Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26287

Назва: Інформаційне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарських машинобудівних підприємств
Інші назви: Information provider of strategic management of agricultural machinery enterprises
Автори: Строцень, Людмила
Strotsen, Liudmyla
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Строцень Л. Інформаційне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарських машинобудівних підприємств / Людмила Строцень // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 202–203. — («Теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет»).
Bibliographic description: Strotsen L. (2018) Informatsiine zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia silskohospodarskykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Information provider of strategic management of agricultural machinery enterprises]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 202-203 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 202-203
Початкова сторінка: 202
Кінцева сторінка: 203
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26287
Перелік літератури: 1. Наумов М.А. Информационное обеспечение стратегического планирования в инновационной организации: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. ек. наук: спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент" / Наумов Михаил Александрович – Сургут, 2012. – 21 с.
References: 1. Naumov M.A. Informatsionnoe obespechenie stratehicheskoho planirovaniia v innovatsionnoi orhanizatsii: avtoref. dis. na soisk. nauch. stepeni kand. ek. nauk: spets. 08.00.05 "Ekonomika i upravlenie narodnym khoziaistvom: menedzhment", Naumov Mikhail Aleksandrovich – Surhut, 2012, 21 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.