Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26272

Назва: Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки
Інші назви: Export strategies of the enterprise for external markets
Автори: Карпов, Олександр
Karpov, Olexander
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Карпов О. Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки / Олександр Карпов // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 174–175. — («Теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет»).
Bibliographic description: Karpov O. (2018) Stratehii vykhodu pidpryiemstva na zovnishni rynky [Export strategies of the enterprise for external markets]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 174-175 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 174-175
Початкова сторінка: 174
Кінцева сторінка: 175
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26272
Перелік літератури: 1. Балабанець А.В. Інтегроване управління маркетинговою взаємодією: імперативи, методологія, механізми: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 509 с.
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підруч. 7-е вид. К.: Лібра, 2010. 720 с.
References: 1. Balabanets A.V. Intehrovane upravlinnia marketynhovoiu vzaiemodiieiu: imperatyvy, metodolohiia, mekhanizmy: monograph. Donetsk: DonNUET, 2010. 509 p.
2. Harkavenko S.S. Marketynh: pidruch. 7-e vyd. K., Libra, 2010. 720 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.