Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26232

Назва: Сучасні методи підбору персоналу
Інші назви: Modern methods of personal selection
Автори: Сиротюк, Владислав
Syrotiuk, Vladyslav
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Сиротюк В. Сучасні методи підбору персоналу / Владислав Сиротюк // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 96–97. — («Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства»).
Bibliographic description: Syrotiuk V. (2018) Suchasni metody pidboru personalu [Modern methods of personal selection]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 96-97 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 005.953
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 96-97
Початкова сторінка: 96
Кінцева сторінка: 97
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26232
Перелік літератури: 1. Бакуліна Н.М. Компетентність – інтегральна оцінка персоналу. Формування ринкової економіки. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Том 3, КНЕУ. Київ. 2010. с.37-44.
2. Иванова С. А. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час / С.А. Иванова – Киев : Альпина Паблишер, 2012. – 312 с.
3. Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств / Г.В. Назарова, Н.Л. Гавкалова, Н.С. Маркова. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 240 с.
4. Магура М. И. Поиск и подбор персонала / М.И. Магура. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО "ЖУРНАЛ" Управление персоналом, 2003. – 304 с
References: 1. Bakulina N.M. Kompetentnist – intehralna otsinka personalu. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. V. 3, KNEU. Kyiv. 2010. P.37-44.
2. Ivanova S. A. Iskusstvo podbora personala: Kak otsenit cheloveka za chas, S.A. Ivanova – Kiev : Alpina Pablisher, 2012, 312 p.
3. Nazarova H.V. Formuvannia ta rozvytok liudskoho kapitalu korporatyvnykh pidpryiemstv, H.V. Nazarova, N.L. Havkalova, N.S. Markova, Kharkiv: KhNEU, 2006, 240 p.
4. Mahura M. I. Poisk i podbor personala, M.I. Mahura, 3-e izd., pererab. i dop, M., OOO "ZhURNAL" Upravlenie personalom, 2003, 304 s
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.