Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26227

Назва: Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Інші назви: Factors for providing competitiveness of the enterprise
Автори: Мельничук, Олена
Melnychuk, Olena
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Мельничук О. Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Олена Мельничук // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 86–87. — («Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства»).
Bibliographic description: Melnychuk O. (2018) Faktory zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Factors for providing competitiveness of the enterprise]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 86-87 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 86-87
Початкова сторінка: 86
Кінцева сторінка: 87
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26227
Перелік літератури: 1. Краузе, О.І. Конкурентоспроможність як інструмент гармонійного розвитку вітчизняних підприємств / О.І. Краузе / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності». Сімферополь-Ялта. – 2008. – 17-19 жовтня. – С. 88-90.
2. Мостенська, Т.Л. Основи маркетингу: Навчальний посібник / Т.Л. Мостецька. – К.: «Політехнік», 2004. – 240 с.
References: 1. Krauze, O.I. Konkurentospromozhnist yak instrument harmoniinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv, O.I. Krauze, Materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Upravlinski aspekty pidvyshchennia natsionalnoi konkurentospromozhnosti". Simferopol-Yalta, 2008, 17-19 zhovtnia, P. 88-90.
2. Mostenska, T.L. Osnovy marketynhu: Navchalnyi posibnyk, T.L. Mostetska, K., "Politekhnik", 2004, 240 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.