Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26219

Назва: Фактори впливу на конкурентоспроможність автомобілебудівних підприємств
Інші назви: Factors affecting the competitiveness of automotive building enterprises
Автори: Доскоч, Світлана
Doskoch, Svitlana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Доскоч С. Фактори впливу на конкурентоспроможність автомобілебудівних підприємств / Світлана Доскоч // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 72–73. — («Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства»).
Bibliographic description: Doskoch S. (2018) Faktory vplyvu na konkurentospromozhnist avtomobilebudivnykh pidpryiemstv [Factors affecting the competitiveness of automotive building enterprises]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 72-73 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 72-73
Початкова сторінка: 72
Кінцева сторінка: 73
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26219
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://khadiep.wix.com/zbirka
Перелік літератури: 1. Краузе, О.І. Диспропорції попиту і пропозиції на ринку автомобілебудівної промисловості України / О.І. Краузе / Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Харків, ХНАДУ. – 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://khadiep.wix.com/zbirka
2. Краузе, О. Тенденції розвитку автомобілебудівної промисловості України / О. Краузе // Галицький економічний вісник. – 2016. – № 1 (50). – С. 113-120.
References: 1. Krauze, O.I. Dysproportsii popytu i propozytsii na rynku avtomobilebudivnoi promyslovosti Ukrainy, O.I. Krauze, Materialy Kh yuvileinoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva", Kharkiv, KhNADU, 2016. [Electronic resource]. Access mode: http://khadiep.wix.com/zbirka
2. Krauze, O. Tendentsii rozvytku avtomobilebudivnoi promyslovosti Ukrainy, O. Krauze, Galician economic bulletin, 2016, No 1 (50), P. 113-120.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.